Immanuel Kant - Kritiek van de praktische rede

 • Cursusnummer: x23WV-1G03
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2023-Winter/voorjaar
 • Dag: Vrijdag
 • Inschrijven voor: vrijdag 20 januari 2023
 • Tijd: 14.15-16.00 uur
 • Cursusdata: 3 februari t/m 21 april, 3 maart en 7 april vervallen. Reservedatum 28 april
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Cursusmateriaal:

  Aanbevolen literatuur: Immanuel Kant, 'Kritiek van de praktische rede', Boom, 2006 e.v. (€40 – zelf aanschaffen)

Immanuel Kant - Kritiek van de praktische rede

De Duitse filosoof Immanuel Kant (1724–1804) wordt alom beschouwd als een van de grootste denkers aller tijden. Deze reputatie dankt hij aan zijn zogeheten ‘transcendentale’ filosofie, uiteengezet in drie beroemde ‘kritieken’. Deze boeken veroorzaakten een revolutie in de filosofie en oefenen ook vandaag de dag nog veel invloed uit.

In deze cursus staat Kants tweede ‘kritiek’, de Kritiek van de praktische rede (1788), centraal. Dit werk werpt nieuw licht op de fundering van de moraal, geeft een doordacht antwoord op de vraag naar de aard van goed en kwaad en ligt ten grondslag aan een van de hoofdstromingen binnen de wijsgerige ethiek. Aan de hand van de Nederlandse vertaling van dit tweede deel uit Kants filosofische trilogie worden in deze cursus de belangrijkste ideeën, begrippen en argumenten uit de Kritiek van de praktische rede besproken. Meer in het bijzonder zal worden getoond hoe Kant als Verlichtingsdenker het ethisch goede beoogt te verankeren in de autonomie van de menselijke rede en daarbij een origineel perspectief ontwikkelt op het klassieke vraagstuk van de menselijke vrije wil. Aangezien het boek voortbouwt op de eerste ‘kritiek’, de Kritiek van de zuivere rede (1781), zal ook aan dit werk de nodige aandacht worden besteed.

 

Arend Klaas Jagersma
Arend Klaas Jagersma studeerde filosofie aan de VU in Amsterdam en was onderzoeker en docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de RUG. Hij verzorgt college bij meerdere hovo-instellingen