Moderne Wetenschap en Technologie

Een algemene inleiding tot de kwantummechanica en atoomfysica

 • Cursusnummer: x23WV-1G20
 • Vakgebied: Natuurwetenschap
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2023-Winter/voorjaar
 • Dag: Woensdag
 • Inschrijven voor: woensdag 18 januari 2023
 • Tijd: 14.00-16.00 uur
 • Cursusdata: 1 februari t/m 22 maart, 1 maart vervalt. Reservedatum 29 maart
 • Prijs: € 167
 • Aantal colleges: 7
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  'Bouwstenen van de Materie, Inleiding tot de kwantummechanica en atoomfysica' door Heiko Jan Mein Aanschaffen via de docent, prijs € 29,- Aanschaf van het boek is nuttig voor het volgen van de stof maar niet verplicht. De docent zal hierover nadere informatie verschaffen.

 • Opmerkingen:

  De powerpoint van dit college wordt niet digitaal beschikbaar gesteld.

Moderne Wetenschap en Technologie

In deze cursus wordt op een voor iedereen begrijpelijke wijze verteld hoe de onze wereld in elkaar zit en ‘werkt’. De inhoud is toegespitst op de (basis van de) kwantummechanica en atoomfysica, die momenteel het wetenschappelijk fundament vormen voor alle natuurwetenschappen. Daarnaast wordt ingegaan op diverse toepassingen en toekomstige ontwikkelingen. 

Al in de oudheid filosofeerden wijsgeren als Plato en Aristoteles over het universum en introduceerde Democritus het ‘atoom’ als bouwsteen van materie. Vanaf 1600 legden geleerden zoals Galilei, Huygens en Newton, de basis voor de klassieke natuurkunde met mechanische beschrijvingen van het wereldbeeld. Begin vorige eeuw ontdekten Einstein, Planck, Bohr en anderen, dat veel klassieke natuurwetten niet opgingen voor materie, energie en licht. Ze formuleerden de relativiteitstheorie, de kwantummechanica en nieuwe atoomfysica, waarmee de basis werd gelegd voor de moderne natuurkunde, chemie, biologie en meer. Er werden vele nieuwe toepassingen gerealiseerd, waaronder de computer, televisie en andere elektronica. Daarnaast kwamen er geavanceerde kunststoffen, medische apparaten, nieuwe medicijnen en ontwikkelde men kernenergie, nanochemie en kwantumtechnologie. Dit alles heeft geleid tot een hoge welvaart, maar ook voor bijvoorbeeld milieuproblemen en een toenemende complexiteit.

De cursus is goed te volgens voor iedereen die interesse heeft op dit gebied en vereist geen kennis van wis- natuur- of scheikunde op hoog niveau.

Programma
Algemeen overzicht van de belangrijkste cursusonderdelen (niet perse in deze volgorde)

• Korte geschiedenis van de natuurwetenschap  

• Wereldbeelden, filosofieën en modellen

• De wetenschap van licht, materie en energie

• Belangrijke onderzoeken en ontdekkingen

• Verklaringen met klassieke atoommodellen  

• De kwantummechanica en atoommodel

• Toepassingen van kwantum- en atoomfysica

• Kwantumchemie en kwantumbiologie

• Nanotechnologie en nanochemie  

• Radioactiviteit, straling en kernenergie    

• De relativiteitstheorieën van Einstein  

• Nieuwe natuurwetenschappelijke theorieën

• Toekomstige chemie, fysica en technologie  

 

Heiko Jan Mein
Drs. Heiko Jan Mein studeerde wis- en natuurkunde aan de RUG. Hij doceerde aan hogescholen en academische opleidingen en werkte bij de overheid.