Menu

Indonesië nu

Ontwikkelingstendensen en spanningsvelden

Indonesië nu
 • Cursusnummer: x23WV-1G12
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2023-Winter/voorjaar
 • Dag: Maandag
 • Inschrijven voor:
  maandag 16 januari 2023
 • Tijd: 11.00-13.00 uur
 • Cursusdata: 23 januari t/m 3 april, 27 februari vervalt. Reservedatum 17 april
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Opmerkingen:

  Bij voldoende belangstelling kan onder begeleiding van de docent in het najaar van 2023 een studiereis naar Indonesie worden gemaakt.

Indonesië nu

De koloniale geschiedenis van Indonesië staat in Nederland volop in de belangstelling. Maar minstens zo interessant is het hedendaagse Indonesië. Een uitgestrekt eilandenrijk, het grootste moslimland ter wereld en een belangrijke geopolitieke speler in Zuid-Oost Azië. Een land met een grote etnische verscheidenheid, een snelle bevolkingsgroei, die op gespannen voet staat met economische groei en ontwikkeling, een tomeloze verstedelijking en grote ecologische problemen.

We starten met een korte historische terugblik (toegespitst op Nederlands Indië) en een geografische verkenning (toegespitst op de enorme verscheidenheid naar land en volk). Eenheid in verscheidenheid geldt als het nationale motto en de grote uitdaging van Indonesië. Het regionaal diverse land wordt geconfronteerd met tal van etnische en religieuze spanningen met grote politieke en economische gevolgen. 

Indonesië geldt in economisch opzicht niet als een tijger, zoals sommige andere landen in Z.O.-Azië. Het kent veeleer een  stagnerende economische groei die helaas geen gelijke tred houdt met de demografische toename. Het rurale gebied kent naast groei in de vorm van moderne agro-industrie ook veel stagnatie. De grote agro-industriële plantages hebben geleid tot een enorme ontbossing en veelal tot een verdrijving van de lokale bevolking. Indonesië kent dan ook een massale trek naar vooral de grote steden op Java. Deze massale trek naar de grote steden leidt op zijn beurt tot spanningsvelden en een toenemende urbane differentiatie. We gaan in op twee nijpende ecologische probleemvelden: de ontbossing (ruraal) en de waterproblematiek (urbaan). We besluiten met een korte geopolitieke schets van Indonesie binnen het krachtenveld van de Indo-Pacific.

 

Programma

1. Indonesië in de tijd: een historische verkenning

2. Indonesië in de ruimte: een geografische verkenning

3. Het grootste moslimland ter wereld

4. Een etnische lappendeken

5. Economische groei en demografische druk: een uitdaging

6. De tomeloze verstedelijking: slums en sky scrapers

7. De desa: stagnatie versus dynamiek

8.  Ecologische spanningsvelden (1) sinking Jakarta

9.  Ecologische spanningsvelden (2) ontbossing

10. Positie in geo-politiek krachtenveld van de Indo Pacific

 

Peter Druijven

Peter Druijven was als docent en onderzoeker werkzaam bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG.