Menu

Kunststeden van Europa: opkomst en bloei

Een tijdreis langs de kunststeden van Europa

Kunststeden van Europa: opkomst en bloei
 • Cursusnummer: 22ZN-3D02
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Assen
 • Seizoen: 2022-najaar
 • Dag: Maandag
 • Inschrijven voor:
  maandag 5 september 2022
 • Tijd: 10.00-12.00 uur
 • Cursusdata: 19 september t/m 28 november, 17 oktober vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Cursusmateriaal:

  Een digitale syllabus wordt op de website geplaatst. Bij aanvang van de cursus ontvangt u een lijstje literatuursuggesties.

 • Opmerkingen:

  De powerpoint van deze cursus wordt niet digitaal beschikbaar gesteld.

Kunststeden van Europa: opkomst en bloei

Steden bezoeken we vaak vooral om kunst te kunnen bekijken of te bestuderen. Sommige steden, zoals Rome, Florence en Brugge staan bekend als echte ‘kunststeden’ en worden als zodanig aangeprezen. Maar waarom juist deze steden? Hoe komt het dat een bepaalde stad in een bepaalde periode het predicaat ‘kunststad’ heeft verdiend? Waarom verwachten we in Florence vooral kunst uit de Renaissance te zien, en in Barcelona de kunst van Antonì Gaudì? 

Niet alleen de stad zelf, maar ook omliggende factoren maken het mogelijk dat een bepaalde stad in een zekere historische periode dominant wordt in de productie van kwalitatief hoogstaande of vernieuwende kunst. Een belangrijke factor hiervoor is de aanwezigheid van het mecenaat: een opdrachtgevers- en klantenkring. Dit mecenaat zal in de loop der eeuwen per geografisch gebied veranderen, waardoor ook de dominantie van een stad of steden zullen verschillen. Soms keert het mecenaat weer terug naar een bepaalde stad, waardoor steden als Parijs, Londen en Rome in verschillende perioden van groot belang zijn.

In deze 10-delige cursus behandelen we per week 2 steden en hun verhaal. Per week is dat een andere tijdsperiode, beginnend bij de Oudheid met Athene en de kolonie Paestum en eindigend in de 20e eeuw met de Bauhaussteden Weimar en Dessau en met New York. Elke les is een mix van kunst, cultuur en geschiedenis.

 

Programma
1. Athene en Paestum in de vijfde eeuw voor Christus 

2. Rome en Pompeï in de eerste eeuw voor Chr. tot en met de vierde eeuw na Chr.

3. Constantinopel en Ravenna in de zesde eeuw

4. Hildesheim en Córdoba in de negende tot en met elfde eeuw 

5. Parijs en Londen in de late dertiende en veertiende eeuw 

6. Florence en Brugge in de vijftiende eeuw 

7. Rome en Amsterdam in de zeventiende eeuw 

8. Wenen en Londen in de achttiende eeuw

9. Parijs en Barcelona in de negentiende eeuw 

10. Weimar, Dessau en New York

Ellen van der Vecht