Menu

Levensfilosofie

Perspectieven op geluk vanuit de Oosterse en Westerse filosofie

Levensfilosofie
 • Cursusnummer: 22ZN-2F01
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: 2022-najaar
 • Dag: Donderdag
 • Inschrijven voor:
  donderdag 8 september 2022
 • Tijd: 10.45-12.45 uur
 • Cursusdata: 22 september t/m 1 december, 20 oktober vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie

Levensfilosofie

In materieel opzicht hebben we het nog nooit zo goed gehad als in de afgelopen 50 jaar.
En dat vindt zijn weerslag in ons welbevinden: uit de ‘World Happiness Database’ blijkt dat
in Nederland het ‘bruto nationaal geluk’ in de top 10 staat. Maar wat betekent dit eigenlijk?
Natuurlijk, vrijheid en welvaart zijn belangrijke voorwaarden voor individuele geluksbeleving.
Maar deze opvatting van geluk kent zijn beperkingen: existentiële levensvragen over
fundamentele waarden maken er geen deel van uit.

Terwijl China en India zich in hoog tempo ontwikkelen tot moderne economieën, zoeken veel westerlingen juist inspiratie in de oosterse filosofie. Deze filosofie lijkt een levenswijze te propageren die ons westerlingen vreemd is. Maar ook de westerse filosofie blijkt een rijke bron voor inspiratie als het gaat om bezinning en zingeving. Sterker nog: er zijn interessante dwarsverbanden te vinden tussen de oosterse en westerse filosofie. We kampen immers nog steeds met dezelfde soort levensvragen als mensen uit het verleden. De moderne wetenschap is niet ontworpen om antwoord te geven op levensvragen. De filosofie, zowel oosterse als westerse, houdt zich daarentegen vanaf haar prille begin bij uitstek bezig met de vraag hoe vorm en inhoud te geven aan het leven. Elementen uit die oude filosofie zien we vandaag de dag dan ook terug in bijvoorbeeld mindfulness, positieve psychologie en cognitieve gedragstherapieën.
 

Programma (onder voorbehoud)

 Thema’s die aan bod zullen komen:
- Wetenschap & (bij)geloof
- Confucius: tradities en rituelen als bron van zingeving
- Aristoteles: geluk als bijproduct van oefening in deugdzaamheid
- Taoisme: handelen in harmonie met je omgeving
- Stoicisme: gevoel en verstand
- Bildung: werken aan jezelf en worden wie je bent
- Amor fati: acceptatie van je lot als bevrijding
- Zelfbevrijding: verantwoordelijkheid en keuzes
- Mystiek: ervaring van het onzegbare
- Eindigheid en onthechting

Edward van der Tuuk

Drs. Edward van der Tuuk studeerde sociale filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt vele cursussen, voor HOVO en andere instellingen.