Menu

Moderne financieringstheorie

Van Markowitz tot Covid-19

Moderne financieringstheorie
 • Cursusnummer: 22ZN-1G16
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2022-najaar
 • Dag: Woensdag
 • Inschrijven voor:
  woensdag 31 augustus 2022
 • Tijd: 10.30-12.15 uur
 • Cursusdata: 14 september t/m 12 oktober
 • Prijs: € 125
 • Aantal colleges: 5
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  digitale syllabus

 • Opmerkingen:

  Maximaal 25 deelnemers, plaatsing op volgorde van aanmelding

Moderne financieringstheorie

U wordt op intuïtieve wijze ingevoerd in begrippen van de moderne financieringstheorie. De docent bespreekt netto contante waarde, risico en rendement, call- en putopties, financiële irrelevantie, efficiënte markten, agentschapskosten en asymmetrische informatie. Deze ideeën worden toegepast op de ondernemingsfinanciering en op wat dat voor u kan betekenen. Daarbij gaat de docent ook in op (eigen) empirisch onderzoek.

De moderne financieringstheorie heeft Nobelprijswinnaars in de economie opgeleverd, zoals Markowitz, Modigliani, Miller, Sharpe, Merton, Scholes en Fama. De fundamentele inzichten van deze economen leidden tot begrippen als diversificatie, systematisch risico, irrelevantie, efficiënte markten en tot praktisch uitvoerbare optieprijsberekeningen. Hun ideeën worden uitgelegd, evenals die van mogelijke winnaars in 2022 zoals Jensen (agentschapstheorie) en Myers (asymmetrische informatie). Hun inzichten worden in de colleges vertaald naar de praktijk van de ondernemingsfinanciering én naar wat ze voor u kunnen betekenen. Dit leidt bijvoorbeeld tot het inzicht dat wij privé niet makkelijk geld kunnen verdienen op de aandelenbeurzen tenzij we risico accepteren. Wel kunnen we leren van anderen en van empirisch onderzoek. De docent wil u daarbij leren financieel-empirisch onderzoek zelfstandig te begrijpen. Hierbij zal hij ingaan op eigen onderzoek naar beursgangen (IPOs en ICOs), buitenlandse overnames, dividenden, negatieve rentevoeten, en effecten van COVID-19 op Europese bedrijven.  
 

Programma
1. Rente, contante waarde en investeren. De docent bespreekt de achtergronden van ondernemingswaarde (activa en passiva). Hij gaat in op zijn empirisch onderzoek naar effecten van negatieve rentevoeten en bespreekt praktische toepassingen op het gebied van beleggen in groeiaandelen en van pensioenregelingen.  

2. Risico, rendement, diversificatie en systematisch risico. Dit college gaat over beleggen in aandelen en obligaties, met als praktische illustratie de gebeurtenissen rondom Icesafe.

3. Opties, fusies en overnames. Aan de hand van grafieken, een Excel spreadsheet en eigen empirisch onderzoek krijgt u inzicht in put- en callopties en in onderzoek naar overnames.

4. Irrelevantie, agentschapstheorie en asymmetrische informatie. U leert hoe deze begrippen toegepast worden in de theorie van (en het onderzoek naar) het dividend- en vreemd vermogensbeleid van ondernemingen.  

5. IPOs en ICOs. Dit college gaat over Initial Public Offerings (beursgangen) en het onderzoek van de docent naar Initial Coin Offerings (internet deelnemingen).

 

Henk von Eije

Henk von Eije was Universitair Hoofddocent Financiering aan de Universiteit van Groningen.