Menu

Inleiding in de psychologie

Ik denk, ik ben dus ik doe….?

Inleiding in de psychologie
 • Cursusnummer: 22ZN-3D03
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Assen
 • Seizoen: 2022-najaar
 • Dag: Vrijdag
 • Inschrijven voor:
  vrijdag 16 september 2022
 • Tijd: 10.15-12.00 uur
 • Cursusdata: 30 september, 14 en 28 oktober en 11 november
 • Prijs: € 102
 • Aantal colleges: 4
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  De powerpoint van deze cursus wordt geplaatst op de site van de docente, www.acttoo.nl

Inleiding in de psychologie

We zijn meer met onszelf bezig dan ooit: we zijn op zoek naar ons ware zelf en maken ongegeneerd selfies. Wat heeft die zoektocht ons gebracht? Wat weten we over hoe menselijk gedrag tot stand komt? Een korte cursus voor wie geïnteresseerd is in de psychologie van mensen en hun gedrag.

Binnen de psychologie zijn er allerlei ideeën en opvattingen over de mens en zijn gedrag. Die verschillende denkbeelden hebben geleid tot theorieën, elk met een eigen taal: het jargon van de psychologie. Veel van die woorden zijn geleidelijk het Nederlandse taalgebruik in geslopen en worden daar nog steeds volop gebruikt: emotie, motivatie, persoonlijkheid, ego, bewustzijn.

In deze serie van vier lessen staan we stil bij een aantal theorieën en zienswijzen die bepalend zijn (geweest) voor hoe we nu denken over mensen en hun gedrag. Recente inzichten vanuit bijvoorbeeld de kwantumfysica gecombineerd met 2500 jaar oude, in de westerse wereld vrijwel vergeten inzichten vanuit de Boeddhistische psychologie dwingen ons kritisch te kijken naar onze ideeën over mensen en hun gedrag.Bestaat er eigenlijk wel zoiets als motivatie? Sturen onze intenties ons gedrag? Wij zijn ons brein? Ik denk dus ik ben? De recente psychologie is er niet meer zo zeker van….. 

Programma
 1: Stromingen in de psychologie en hun visie op gedrag 

 2: Emoties, motivatie en de rol van denken 

 3: Vormen van bewustzijn 

 4: Persoonlijkheid en zelfbeeld

Agnes Schilder

Agnes Schilder is toegepast psycholoog, spreker, trainer en coach. Ze is als docent-onderzoeker verbonden aan NHLStenden in Leeuwarden en aan de Hanzehogeschool in Groningen.