Menu

Joegoslavië

Opkomst en ondergang van een experimentele veelvolkerenstaat.

Joegoslavië
 • Cursusnummer: 22ZN-1G08
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2022-najaar
 • Dag: Donderdag
 • Inschrijven voor:
  donderdag 1 september 2022
 • Tijd: 10.00-12.00 uur
 • Cursusdata: 15 september t/m 24 november, 20 oktober vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt in hybride vorm aangeboden.

Joegoslavië

Joegoslavië, dat ééns een groot deel van de Balkan besloeg, is uiteengevallen in talloze nieuwe staten. Dit ging gepaard met veel geweld: De treurige beelden van de val van Srebrenica staan in Nederland op ons netvlies gegrift. Ondanks onze eigen betrokkenheid begrijpen we er maar weinig van. In deze cursus besteden we daarom aandacht aan het veelvolkerenexperiment Joegoslavië.

Dit bijzondere experiment is verbonden met de twintigste-eeuwse geschiedenis: het was een antwoord op de spanning tussen Europese grootmachten én het opkomend nationalisme onder de kleinere volkeren. De kleine Zuid-Slaven (Serven, Kroaten, Bosniërs,  Montenegrijnen en Slovenen) waren verspreid over de Habsburgse en Ottomaanse rijken én het onafhankelijke Servië. Dit spanningsveld is mede reden voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog: de Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger werd immers door een Bosnische Serviër vermoord.

Het uiteenvallen van zowel het Habsburgse als het Ottomaanse rijk na de Eerste Wereldoorlog betekende de start van het Joegoslavisch experiment: er kwam een Koninkrijk, dat meteen werd geconfronteerd met problemen met buurlanden én de interne etnische diversiteit.  De Tweede Wereldoorlog maakte aan dit 'eerste' Joegoslavië een einde. Na de Duits-Italiaans-Hongaarse bezetting bevrijdden Tito’s Communistische partizanen het land: het Socialistische én Federale Joegoslavië was geboren. Dit gold als een van de verlichte Communistische staten en had een bijzondere positie in de Koude Oorlog. Uiteindelijk maakten economische problemen en etnische diversiteit in de jaren ‘90 een gewelddadig einde aan Joegoslavië.

Programma
In deze cursus besteden we aandacht aan de geschiedenis van het Joegoslavisch experiment. Hierbij zullen zowel binnenlandse als buitenlandse perspectieven worden geboden. Ook wordt ingegaan op de erfenis van Joegoslavië anno nu.

1. Zuid-Slaven in het Ottomaanse Rijk.

2. Zuid-Slaven in het Oostenrijks-Hongaarse Rijk.  

3. De Balkan rond de eeuwwisseling: de nationale kwestie en de Balkanoorlogen.

4. Het eerste Joegoslavië (1918-1941)

5. Joegoslavië tijdens de Tweede Wereldoorlog (1941-1945).

6. Socialistisch Joegoslavië (1945-1980): Tito’s Communistische Joegoslavië: een periode van bloei?

7. Socialistisch Joegoslavië: Hervormingen en het nieuwe nationalisme.

8. Het verval na Tito I: De crisis van Socialistische moderniteit (1980-1989).

9. Het verval na Tito II: Desintegratie & successieoorlogen (1989-1999)

10. Joegoslavië anno nu: de erfenis van een experiment

Nicolaas Kraft van Ermel