Menu

Keltische cultuurgeschiedenis: van Hallstatt tot Halloween

Een Europese cultuurreis van 2500 jaar

Keltische cultuurgeschiedenis: van Hallstatt tot Halloween
 • Cursusnummer: 22ZN-1G09
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2022-najaar
 • Dag: Woensdag
 • Inschrijven voor:
  woensdag 12 oktober 2022
 • Tijd: 13.30-15.30 uur
 • Cursusdata: 26 oktober t/m 30 november
 • Prijs: € 145
 • Aantal colleges: 6
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Cursusmateriaal:

  syllabus verkrijgbaar via de docent, € 10

Keltische cultuurgeschiedenis: van Hallstatt tot Halloween

Kelten en hun cultuur hebben door de eeuwen heen tot de verbeelding gesproken. Ook nu nog worden Keltische gebruiken in ere gehouden. Op vele plaatsen in Europa treft men sporen van een oude Keltische bewoning aan, resten van een grote cultuur. De cursus laat u kennismaken met het rijke verleden van de Kelten.

Al 500 jaar voor het begin van onze jaartelling duiken de Kelten op in de Griekse geschiedschrijving. Door de eeuwen heen komen de Kelten voor in Griekse en Romeinse geschriften als keltoi, galli en celtae.  Maar noch in etnisch, noch in politiek opzicht vormden de Kelten echter een eenheid. 

Toch blijkt uit hun materiële nalatenschap (archeologie) een gemeenschappelijke identiteit: een verwantschap die zich uitdrukt in een buitengewoon fraaie vormentaal waarmee aardewerk en metalen objecten werden versierd.  Kenmerkend zijn ook hun heuvelforten en de metaalbewerking.   
De basis voor hun economische activiteiten lag in de winning van zout en ijzererts en handel.  

Deze cursus behandelt de betekenis van de Kelten en hun cultuur in Europa. De bloeitijd van de 7e en 6e eeuw voor Chr. in Zuid Duitsland en Frankrijk. De bouw van oppida vanaf de 6e eeuw op strategisch gelegen plaatsen aan handelsroutes. De neergang van de Galliërs in Frankrijk door toedoen van Caesar.  De rol van religie in de Keltische samenleving. De laatste uithoeken waar een Keltisch sprekende bevolking kon standhouden:  in Ierland en Bretagne. 

Programma

 1. Bronstijd- IJzertijd – Keltentijd - algemene inleiding en achtergronden 
 2. Hallstatt cultuur 
 3. Kelten in Duitsland 
 4. Kelten in Frankrijk 
 5. Keltische heiligdommen en religie 
 6. mythologie; Kelten in Ierland 
 

Tineke Looijenga

Dr. Tineke Looijenga studeerde Oude Germaanse Talen en Culturen aan de RUG. Haar onderzoek heeft zich later meer gericht op de archeologie en op de oudere geschiedenis van Europa.