Menu

Geschiedenis, een discussie zonder einde

Hoofdlijnen van de geschiedenis van Noordwest Europa

Geschiedenis, een discussie zonder einde
 • Cursusnummer: 22ZN-1G06
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2022-najaar
 • Dag: Dinsdag
 • Inschrijven voor:
  dinsdag 6 september 2022
 • Tijd: 11.15-13.00 uur
 • Cursusdata: 20 september t/m 29 november, 18 oktober vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  ?

 • Opmerkingen:

  Maximaal 25 deelnemers, plaatsing op volgorde van inschrijving

Geschiedenis, een discussie zonder einde

Geschiedenis wordt tegenwoordig anders gedoceerd dan voorheen het geval was. In deze cursus kijken we in 10 colleges naar de tien tijdvakken van de geschiedenis zoals die tegenwoordig worden onderwezen. Wat is er anders geworden?
Naast de inhoudelijke behandeling komen ook kritiekpunten op deze indeling aan de orde en wordt ingegaan op actuele discussies bij verschillende onderwerpen.

Deze cursus biedt een uitgelezen mogelijkheid om uw algemene kennis van de geschiedenis snel op te halen. Van de prehistorie tot de eenentwintigste eeuw. Van de groei van het Romeinse Rijk tot de eenwording van Europa. We gebruiken hiervoor de indeling van de geschiedenis in tien tijdvakken. Elk tijdvak wordt besproken aan de hand van vier tot acht bijzondere kenmerken. De benadering van het vak geschiedenis is daarmee anders dan vroeger: minder nadruk op jaartallen en losse feiten en meer op hoofdlijnen. Maar ook op de huidige benadering is inmiddels weer kritiek.  

Uiteraard krijgen ook hedendaagse discussies over het verleden een plek in de colleges. Kunnen we nog spreken van een Gouden Eeuw? Wat moeten we aan met de straatnamen in de zeeheldenbuurt? Iedere generatie verhoudt zich weer anders tot het verleden. De geschiedenis is een discussie zonder einde. Dat geldt ook voor het schoolvak.

Programma

 1: Tijdvak 1 tijd van jagers en boeren (tot 3000 v. Chr.)

2: Tijdvak 2 tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. – 500 n. Chr.)

3: Tijdvak 3 tijd van monniken en ridders (500-1000)

4: Tijdvak 4 tijd van steden en staten (1000-1500)

5: Tijdvak 5 tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600)

6: Tijdvak 6 tijd van regenten en vorsten (1600-1700)

7: Tijdvak 7 tijd van pruiken en revoluties (1700-1800)

8: Tijdvak 8 tijd van burgers en stoommachines (1800-1900)

9: Tijdvak 9 tijd van de wereldoorlogen (1900-1950)

10: Tijdvak 10 tijd van televisie en computer (1950-heden)

 

 

Richard de Vries

Richard de Vries studeerde geschiedenis aan de RUG. Momenteel houdt hij zich bezig met uiteenlopende historische activiteiten.