Menu

Latijn (vervolgcursus)

Latijn (vervolgcursus)
 • Cursusnummer: 22ZN-1G22
 • Vakgebied: Taal en cultuur
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2022-najaar
 • Dag: Dinsdag
 • Inschrijven voor:
  dinsdag 13 september 2022
 • Tijd: 13.00-15.00 uur
 • Cursusdata: 27 september t/m 6 december, 18 oktober vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Werkcollege
 • Cursusmateriaal:

  'Grammaticus' Uitg. Hermaion, Houten Nieuw tekstboek: in overleg met de cursisten

Latijn (vervolgcursus)

Zo‘n tweeduizend jaar geleden werd Europa beheerst door de Romeinen. Hun cultuur heeft een enorme invloed op Europa gehad: allerlei Romeinse gewoonten en uitvindingen zijn nog steeds terug te vinden in ons dagelijks
leven. Doordat Rome een wereldmacht werd, groeide de taal der Romeinen, het Latijn, uit tot de belangrijkste voertaal, waaruit onze voorouders veel woorden overnamen. Nog steeds zit het Nederlands vol met woorden en
zinnen, die uit het Latijn afkomstig zijn. 
Latijn betekent vooral: kennismaken met de wortels van onze eigen cultuur.

In de Najaarscursus van 2022 worden de colleges vervolgd, die in 2005 zijn gestart als een cursus voor beginners. Inmiddels worden de colleges grotendeels bezocht door oud-gymnasiasten, die hun Latijn willen ophalen.
Momenteel lezen we brieven van Cicero en Plinius, die een boeiend inkijkje geven in de Romeinse geschiedenis en maatschappij van de eerste eeuw v.Chr. en de eerste eeuw na Chr.

Hierna kiezen we in overleg een andere schrijver, b.v. Seneca, Ovidius, Vergilius. Inmiddels is de behandeling van inscripties, die door de cursisten worden ingebracht, een gezellige traditie geworden.
Als u een redelijke basiskennis van de Latijnse grammatica en syntaxis hebt, kunt u zonder enig bezwaar aanschuiven bij de reeds bestaande groep enthousiastelingen! Onze oud-gymnasiasten merken tot hun vreugde dat hun oude “ vergeten” kennis weer komt opborrelen! U weet meer dan u denkt!

Programma
Deze cursus biedt niet alleen de mogelijkheid tot het vertalen van beroemde Latijnse schrijvers, maar ook tot discussie over de interpretatie van de teksten, de effecten van de stilistische middelen en de tijdsomstandigheden, waarin de teksten geschreven zijn. Ruimte dus voor historische en culturele achtergronden.

 Na elke les wordt als “toetje” naar een film met een Klassiek onderwerp gekeken. Ook een powerpointpresentatie behoort tot de mogelijkheden.

Gerry Mulder

Gerry Mulder is classica en heeft jaren Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming onderwezen. Tegenwoordig geeft ze cursussen Latijn en Klassieke Oudheid bij HOVO.