Menu

Hoera!? Langer zullen we leven!

Veroudering en gezondheid vanuit humaan biologisch perspectief

Hoera!? Langer zullen we leven!
 • Cursusnummer: 20WG20
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: Winter 2020 (start januari-maart)
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  20 Feb 2020
 • Tijd: 11.15-13.00 uur
 • Cursusdata: 5 maart t/m 2 april
 • Prijs: € 123.50
 • Aantal colleges: 5
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Hand-outs

 • Opmerkingen:

  Maximaal 25 deelnemers, plaatsing op volgorde van inschrijving.

Hoera!? Langer zullen we leven!

Veroudering komt bij heel veel, zo niet bij alle diersoorten voor. Tijdens de celdeling treedt er slijtage op. Deze slijtage is op een gegeven moment zo groot dat de cellen doodgaan. Organen zullen daardoor steeds minder goed gaan functioneren. Het gevolg hiervan is dat we gedurende ons leven steeds minder kunnen presteren en de kans op ziekten ieder levensjaar toeneemt. Bovendien geeft deze slijtage op celniveau een verhoogd risico op de vorming van kanker, omdat er meer fouten in het genetisch materiaal ontstaan. De mens is de enige diersoort die in staat is om sterfteoorzaken uit de omgeving zó te beheersen dat we steeds ouder worden. Hierdoor wordt de veroudering zichtbaar in de vorm van zgn. ‘ouderdomsziekten’; ziekten die nieuw lijken en gekoppeld zijn aan een oudere leeftijd. 

Hoe we verouderen en op welke leeftijd we sterven ligt voor niemand vast. Ongeveer 30% is genetisch bepaald. De resterende 70% (!) wordt bepaald door andere factoren. Deze factoren zijn gekoppeld aan onze leefstijl. Dat is in principe goed nieuws, maar binnen onze huidige westerse maatschappij is het kennelijk niet eenvoudig de leefstijl, het gebruik en onderhoud van ons lichaam, af te stemmen op gezond ouder worden. Tweederde van de 60 plussers heeft te maken met een of meer chronische ziekten. 

Programma 

In vijf colleges zal worden ingegaan op de biologische processen die plaatsvinden bij veroudering. Waar in het lichaam vindt de veroudering plaats en hoe komt dit tot uiting. Hoe slagen sommige diersoorten erin om heel oud te worden? We bekijken ‘verouderingsziekten’ zoals hart- en vaatziekten, diabetes type II, alzheimer etc. Zijn deze ziekten in feite welvaartsziekten die gerelateerd zijn aan onze huidige moderne leefstijl? Een leefstijl die niet past bij onze ‘oude’ genen. Wat zijn de recente wetenschappelijke ontwikkelingen aangaande veroudering? Is er een anti-verouderingspil in ontwikkeling? Wat kunnen we zelf doen om gezond en vitaal ouder te worden?

Marianne Bleumink

Marianne Bleumink is humaan/medisch bioloog en heeft als docent bij diverse onderwijsinstellingen Medische kennis en biologie gegeven.