Menu

Kijken naar kunst, deel I

Centrale begrippen binnen de kunstgeschiedenis

Kijken naar kunst, deel I
 • Cursusnummer: 22ZN-2F05
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: 2022-najaar
 • Dag: Maandag
 • Inschrijven voor:
  maandag 19 september 2022
 • Tijd: 15.00-17.00 uur
 • Cursusdata: 3 t/m 31 oktober, 17 oktober vervalt
 • Prijs: € 102
 • Aantal colleges: 4
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Aanbevolen literatuur (zelf aanschaffen): Ad de Visser, 'Hardop kijken met voetnoten; een inleiding tot de kunstbeschouwing'. Boom Amsterdam, 2018

 • Opmerkingen:

  Maximaal 25 deelnemers, inschrijving op volgorde van aanmelding

Kijken naar kunst, deel I

Als geregelde tentoonstellingsbezoeker wilt u uw vocabulaire wat betreft het bekijken van kunstwerken aanscherpen. In dat geval is deze korte cursus geschikt voor u. De cursus is het eerste deel van een ‘tweeluik’. De tweede aflevering volgt naar verwachting in maart 2023 en gaat over de thematiek en symboliek in de westerse kunsttraditie.

Net als in andere disciplines maken we in de kunstgeschiedenis gebruik van specifieke begrippen om kunstwerken te beschrijven: een soort ‘gereedschapskist’, waarvan het handig is als je weet wat erin zit en hoe je het ‘gereedschap’ gebruikt. Aan de orde komen achtereenvolgens:  

- Afmeting en omkadering

- Compositie en ordening

- Kleur en licht

- Ruimte, diepte en beweging  

We kiezen door de hele kunstgeschiedenis heen voorbeelden van kunstwerken waaraan het kunsthistorisch begrippenkader goed uit te leggen of te oefenen is. In de lessen wordt geregeld verwezen naar het boek ‘Hardop kijken met voetnoten’ van Ad de Visser, dat als handboek fungeert.  

 

Loes Rotshuizen

Loes Rotshuizen studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam en Parijs en doceerde kunst- en cultuurgeschiedenis aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden.