Menu

De Westerse architectuurgeschiedenis deel 1

Van de Oudheid tot en met de barok

De Westerse architectuurgeschiedenis deel 1
 • Cursusnummer: 22ZN-1G12
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2022-najaar
 • Dag: Maandag
 • Inschrijven voor:
  maandag 12 september 2022
 • Tijd: 14.00-16.15 uur
 • Cursusdata: 26 september t/m 7 november, 17 oktober vervalt
 • Prijs: € 145
 • Aantal colleges: 6
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Cursusmateriaal:

  Hand-outs. De powerpoints van deze cursus worden niet ter beschikking gesteld

 • Opmerkingen:

  Deel 2 van deze cursus wordt in het winterseizoen 2023 aangeboden

De Westerse architectuurgeschiedenis deel 1

In veel culturen spelen bouwwerken een centrale rol: door religie, als monument of als uitdrukking van macht. Samenlevingen hebben zich dikwijls grote inspanningen getroost om deze bouwwerken tot stand te brengen. 

Het klassieke idioom van de Grieken wordt daarna in de Westerse bouwkunst voortdurend herhaald in steeds weer nieuwe varianten. De Romeinen introduceren de boogconstructie en het beton waardoor er nieuwe typen gebouwen ontstaan zoals de imposante badhuizen. De simpele ‘doos’ van de Romeinse basiliek ontwikkelt zich uiteindelijk tot de grote complexiteit van de gotische kathedralen waarbij het construeren van het gewelf dé grote opgave is.  

Kloosters zijn de centra van de vroege-middeleeuwen. Door de opkomst van de steden vanaf de 12e eeuw gaat men grote raadshuizen bouwen met enorme torens als focus van stedelijke trots. In het Italiaanse quattrocento worden de klassieke principes herontdekt en door de wedijver tussen de stadsstaten komt de renaissancebouwkunst tot grote bloei. Vervolgens heeft de contrareformatie van de 16e eeuw grote consequenties en dat is de barok. Met Italië opnieuw als lichtend voorbeeld leidt die barok in heel Europa wel tot lokale varianten, maar is ook altijd direct herkenbaar als barok.      

In deze cursus analyseren we de bouwkunst vanaf de Oudheid tot en met de barok, inclusief islamitisch Spanje, in relatie tot de functie van architectuur en de historische ontwikkelingen. Verder besteden we aandacht aan bouwtechnieken en het inrichten van de openbare ruimte.

 

Johan Holtrop

Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus en werkt als docent voor verschillende instellingen waaronder HOVO sinds 1996.