Menu

Het Nieuwe China in de 21ste eeuw

De opzienbarende opkomst van een absolute wereldleider?

Het Nieuwe China in de 21ste eeuw
 • Cursusnummer: 22ZN-1G10
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2022-najaar
 • Dag: Maandag
 • Inschrijven voor:
  maandag 3 oktober 2022
 • Tijd: 14.00-16.00 uur
 • Cursusdata: 17 oktober t/m 12 december, 31 oktober vervalt (let op, deze cursus begint in de herfstvakantie)
 • Prijs: € 178.50
 • Aantal colleges: 8
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt in hybride vorm aangeboden. Bovendien zal de cursus in de eerste maanden van 2023 worden herhaald in Leeuwarden. De exacte data zijn op dit moment nog niet bekend.

Het Nieuwe China in de 21ste eeuw

Jarenlang hebben Westerse leiders de overtuiging uitgedragen dat China de westerse wereld zou omhelzen. China zou net zo worden als ‘wij’. Maar de Chinese machthebber Xi Jinping heeft met die opvatting in de afgelopen tien jaar radicaal afgerekend. Onder zijn autocratische leiding heeft China zich niet ontwikkeld als een getrouwe kopie van het Westen, maar als een geduchte tegenspeler.

In onze eeuw dreigt China het Westen op veel gebieden te overvleugelen. Is dit land nu bezig zich te ontwikkelen tot ‘de’ nieuwe hegemoon? En als dat zo is, wat merken wij dan daarvan?
Dát zijn de centrale vragen van deze cursus. 
 Om deze actuele vragen te kunnen beantwoorden, zullen we een overzicht geven van de misvattingen die er in het Westen over China bestaan. Ook besteden we aandacht aan de huidige en toekomstige identiteit van het land, zijn supersnelle economische en technologische ontwikkeling, de situatie rondom mensenrechten, de alleenheerschappij van de Communistische Partij, de kwestie ‘Taiwan’ en het indrukwekkende èn afschrikwekkende ‘Belt and Road’ initiatief van de regering. Tenslotte gaan we in op de verhouding tussen China en Rusland tegen de achtergrond van de oorlog in de Oekraïne. Al deze ontwikkelingen zullen afgezet worden tegen de hedendaagse sterkte en zwakte van de Verenigde Staten en de Europese Unie. 
Om kort te zijn: in deze cursus leren de deelnemers dat China niet alleen containers naar de rest van de wereld verscheept (zie afbeelding), maar ook zijn ideologie en machtsaspiraties!

(Deze cursus zal in de eerste helft van 2023 worden herhaald in Leeuwarden)

Programma
De cursus omvat acht colleges; in elk college staat één thema centraal:  

1. Inleiding

2. De economische ontwikkeling van China; de andere kant van het economische   succes

3. De almacht van de Chinese Communistische Partij

4. China’s betrekkingen met Oost-Azië (m.n. Japan en Zuid-Korea) met het Westen (de USA, EU en Nederland) en met Rusland

5. De kwestie ‘Taiwan’

6. Het ‘Belt and Road’ initiatief

7. De invloed van China: sterk voelbaar17 in de hele wereld op velerlei gebied

8. Conclusies  

 

Rien Segers

Rien T. Segers is Hoogleraar em. Bedrijfscultuur, m.n. van China en Japan aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is regelmatig voor langere tijd gasthoogleraar in die twee landen.