Menu

Prehistorische Culturen van Europa. 6 Capita Selecta

Archeologie en taalkunde geven inzicht in de culturele ontwikkeling van Europa.

Prehistorische Culturen van Europa. 6 Capita Selecta
 • Cursusnummer: 22WV-3D01
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Assen
 • Seizoen: 2022-winter/voorjaar
 • Dag: Donderdag
 • Inschrijven voor:
  13 Jan 2022
 • Tijd: 13.00-14.45 uur
 • Cursusdata: 27 januari t/m 10 maart, 24 februari vervalt
 • Prijs: € 145
 • Aantal colleges: 6
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Syllabus, verkrijgbaar via de docent, € 10

 • Opmerkingen:

  Maximaal 25 deelnemers, inschrijving op volgorde van aanmelding

Prehistorische Culturen van Europa. 6 Capita Selecta

Deze cursus bespreekt een aantal aspecten van intrigerende culturen die in Europa vanaf het Neolithicum tot in de Romeinse tijd hun sporen hebben achtergelaten. We behandelen verschillende archeologische episodes en vervolgens komen de megalieten en rotstekeningen aan bod. 
Daarna zetten we de Picten en hun kunstig bewerkte stenen monumenten naast de beeldstenen van het Zweedse eiland Gotland. We eindigen de cursus met een korte geschiedenis van het schrift in Europa, en eindigen met archaïsch schrift, ook runeninscripties.

De collegeserie begint met de neolithische revolutie (komst van landbouw en veeteelt) en de verschillende ideeën over de verspreiding van de Indo Europese talen, de grondslag van de meeste huidige Europese talen. Monumenten die met het neolithicum en de daarop volgende metaalculturen samenhangen zijn de megalieten in west Europa  en het mediterrane gebied en de rotstekeningen  in Scandinavië en de Alpen.  Voorts bespreken we de symboliek van de beeldstenen op Gotland en de bijzondere sculpturen van de Picten. De ontwikkeling van het schrift, archaïsche inscripties en het runenschrift vormen de afsluiting.

Aandacht wordt besteed aan de archeologische achtergrond van de opeenvolgende tijdperken, aangevuld met taalkundige aspecten. Megalithische culturen van Anatolië, Portugal, Malta, Sardinië, Frankrijk en de Britse eilanden worden besproken, met als hoogtepunt Stonehenge. De Picten leefden in Schotland en werden door de Romeinen 'Picti' genoemd, misschien omdat men zich beschilderde. Tot hun culturele erfenis behoren rijk versierde stenen monumenten en sieraden. Hun Keltische taal is verwant aan het Welsh en Breton.  De indrukwekkende beeldstenen van Gotland worden vergeleken met die van de Picten. We sluiten af met een overzicht van de ontwikkeling van het schrift en voorbeelden van inscripties.

Programma
1. Het Neolithicum en het Indo-Europees

2  Megalieten

3. Stonehenge

4. Rotstekeningen

5. Picten en Gotlandse beeldstenen 

6. archaïsche inscripties en runen.

Tineke Looijenga

Dr. Tineke Looijenga studeerde Oude Germaanse Talen en Culturen aan de RUG en promoveerde in 1997 op de oudste runeninscripties van Europa.