Menu

Het Noorden in kaart

Nederland in historische kaarten

Het Noorden in kaart
 • Cursusnummer: 22WV-1G08
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2022-winter/voorjaar
 • Dag: Vrijdag
 • Inschrijven voor:
  18 Feb 2022
 • Tijd: 10.00-12.00 uur
 • Cursusdata: 4 maart t/m 1 april
 • Prijs: € 123.50
 • Aantal colleges: 5
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Aanbevolen literatuur: 'Historische atlas NL. Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt', door Martin Berendse en Paul Brood. WBooks Zwolle 2019. €34,95 'Historische Streekatlas NL. De ware schaal van Nederland', Martin Berendse en Paul Brood. WBooks Zwolle 2020. €34,95 'Historische Stadsatlas NL. Nederland stedenland', Martin Berendse en Paul Brood. WBooks Zwolle 2021. €29,95

 • Opmerkingen:

  Maximaal 25 deelnemers, inschrijving op volgorde van aanmelding.

Het Noorden in kaart

Hoe ontstond Nederland? Door de strijd tegen de Spanjaarden, het water of nog veel meer? Zijn er nu 17, 7, 10, 11 of 12 Nederlandse provincies? En waarom zijn er in Nederland zoveel steden en streken? De nieuwe reeks 'Historische atlas NL' geeft een antwoord op deze vragen met de meest bijzondere kaarten en documenten uit onze archieven. In het college wandelen we door onze geschiedenis aan de hand van de vele kaarten en atlassen die in onze archieven en bibliotheken bewaard worden.

Dat mensen graag naar oude kaarten kijken, blijkt wel uit de belangstelling voor atlassen en andere kaartboeken. Daarom zijn de historische kaarten een mooie aanleiding om door onze geschiedenis te wandelen. Daarbij kijken we niet alleen naar de gedrukte kaarten. Zonder meer verrassend zijn de vele manuscriptkaarten die in het verleden gemaakt zijn en die maar weinigen kennen. In het college wordt de wording van Nederland getoond en komen bijzondere kaarten van bijzondere gebieden aan de orde. Ook wordt ingezoomd op de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In het laatste college wordt een bezoek gebracht aan een archiefbewaarplaats, waar originele kaarten bekeken kunnen worden.

Programma
 1. Kennismaking met kaarten en atlassen. Nederland in kaart door de eeuwen heen.  

2. Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt.

3. Streken: de ware schaal van Nederland.

4. Nederland stedenland.

5. Bezoek aan een originele kaartencollectie.

Paul Brood

Paul Brood is archivaris en rechtshistoricus. Hij is als schrijver en redacteur betrokken bij verschillende historische publicaties.