Menu

Overzichtscursus Kunstgeschiedenis Moderne beeldende kunst - deel 2

Van Gogh tot en met Mondriaan

Overzichtscursus Kunstgeschiedenis Moderne beeldende kunst - deel 2
 • Cursusnummer: 22WV-1G13
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2022-winter/voorjaar
 • Dag: Vrijdag
 • Inschrijven voor:
  25 Feb 2022
 • Tijd: 14.15-16.00 uur
 • Cursusdata: 11 maart t/m 29 april, 15 april vervalt
 • Prijs: € 167
 • Aantal colleges: 7
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Opmerkingen:

  De powerpoint van deze cursus wordt niet online gepubliceerd.

Overzichtscursus Kunstgeschiedenis Moderne beeldende kunst - deel 2

In deel twee van de overzichtscursus moderne kunst vervolgen we onze fascinerende ontdekkingstocht door de beeldende kunst van West-Europa, van circa 1885 tot 1925. 
Aan de orde komen postimpressionisme, expressionisme, kubisme, futurisme en de nieuwe beelding. De cursisten leren de stijlkenmerken herkennen en de stromingen, kunstenaars en kunstwerken worden geplaatst in de (kunst)historische context.

In de decennia rond 1900 voltrekt zich in de westerse kunstgeschiedenis een ware omwenteling. Kunstenaars nemen afstand van de gevestigde orde, academische tradities en het uitbeelden naar de zichtbare werkelijkheid. Ze gaan hun eigen weg en creëren originele stijlen en technieken. In hoog tempo ontstaan nieuwe denkwijzen, stromingen en manifesten die de bakermat vormen van de twintigste-eeuwse kunst. Postimpressionisten wijzen de kenmerken van het impressionisme af en komen in hun schilderkunst tot onconventionele resultaten, waarin structuur, complementair kleurgebruik, emotie en symboliek een rol spelen. Inspiratiebronnen zijn onder meer Japanse prentkunst en kunst van primitieve volkeren. 
Aan het begin van de twintigste eeuw wordt deze primitieve tendens voortgezet. Voor het expressionisme en kubisme is de Afrikaanse sculptuur een belangrijke inspiratiebron. In de abstracte kunst worden spirituele zienswijzen vertolkt, die gebaseerd zijn op de theosofie. 
De vertegenwoordigers van futurisme en constructivisme laten zich inspireren door de voortschrijdende techniek en wetenschap van de moderne samenleving.

In zeven hoorcolleges komen de volgende onderwerpen aan bod: postimpressionisme, expressionisme, kubisme, futurisme en de nieuwe beelding.
Kunstenaars die worden behandeld zijn o.a.: Boccioni, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Matisse, Kandinsky, Kirchner, Münter, Picasso, Seurat en Mondriaan.

Miranda van Gelderen

Miranda van Gelderen is kunsthistorica, doceert kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en archeologie aan diverse onderwijsinstellingen,