Menu

Etnische minderheden in China

Eenheid in verscheidenheid of onoverbrugbare verschillen?

Etnische minderheden in China
 • Cursusnummer: 22ZN-1G15
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2022-najaar
 • Dag: Maandag
 • Inschrijven voor:
  maandag 10 oktober 2022
 • Tijd: 11.15-13.00 uur
 • Cursusdata: 24 oktober t/m 28 november
 • Prijs: € 145
 • Aantal colleges: 6
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Aanbevolen literatuur: Xiaowei Zang (2015) 'Ethnicity in China', 20 €

 • Opmerkingen:

  De powerpoint wordt in pdf digitaal beschikbaar gesteld

Etnische minderheden in China

Veel etnische minderheden bevinden zich in de grensgebieden van China. Zij nemen ook een perifere positie in binnen de Chinese Han samenleving. Minderheden dienen ontwikkeld te worden in economische en politiek-culturele zin via een sinificatieproces o.l.v. de Chinese Communistische Partij, temeer daar deze grensgebieden een sleutelrol spelen voor China als global player.  

De Chinese bevolking bestaat officieel uit 56 etnische groepen, van wie de Han-Chinezen de grote meerderheid vormen. De 55 etnische minderheden (ongeveer 200 miljoen) bestaan uit een bonte lappendeken van grotere en kleinere bevolkingsgroepen met een eigen cultuur en geschiedenis.  

Het minderhedenbeleid van de CCP is enerzijds gericht op economische ontwikkeling, maar wordt anderzijds ingegeven door de vrees voor separatisme en terrorisme. Door de opkomst van China als “global player” is de prioriteit van dit beleid toegenomen. De grensgebieden spelen een cruciale rol voor de verder ontsluiting van China in regionaal en mondiaal opzicht.  Als “global player” dient China echter ook rekening te houden met de internationale afspraken over mensenrechten.

Onder Xi Jinping is sprake van minder tolerantie en volgens sommigen van regelrechte onderdrukking. Eenheid lijkt daarbij voor de minderheden ten koste te gaan van verscheidenheid. Ontwikkeling betekent in de praktijk sinificering door de grote Hanbroer van de minderheden die beschouwd worden als de kleine broertjes.

Programma

1. Inleiding
2. Oeigoeren: een rebelse minderheid?
3. Tibetanen: een volk apart en gespleten?
4. Hui: een voorbeeldige minderheid?
5. Yunnan: een etnische lappendeken
6. Han-China en etnische minderheden: Grote Broer en kleine broertjes

Peter Druijven

Peter Druijven was als docent en onderzoeker werkzaam bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG.