Menu

Hannah Arendt: de menselijke conditie

Hannah Arendt’s tweede grote werk waarin ze pluraliteit en nataliteit uitwerkt

Hannah Arendt: de menselijke conditie
 • Cursusnummer: 22WV-1G03
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2022-winter/voorjaar
 • Dag: Woensdag
 • Inschrijven voor:
  12 Jan 2022
 • Tijd: 13.00-15.15 uur
 • Cursusdata: 26 januari t/m 6 april, 23 februari vervalt
 • Prijs: € 242
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Het cursusmateriaal van de cursus wordt geplaatst op www.maieutiek.nl

 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt ook online aangeboden. Wilt u de cursus online volgen, dan schrijft u zich in bij cursus 22WV-4onl-1G03

Hannah Arendt: de menselijke conditie

Hoe kunnen we de positie van de mens en zijn verantwoordelijkheid doordenken? Hannah Arendts beroemde boek ‘De menselijke conditie’ biedt filosofische concepten die actuele toepassingen bieden.

De menselijke conditie is het tweede hoofdwerk van Hannah Arendt en behelst de vraag naar de menselijke waardigheid. Vaak wordt wat mensen doen bezien vanuit een economisch perspectief, maar daarmee doen we de menselijkheid tekort. Arendt bepleit meer aandacht voor de menselijke waardigheid, maar: wat houdt dat in? Zij hanteert de begrippen pluraliteit en nataliteit en gaat in op de rol van onder meer vergeving, liefde en werk op de menselijke conditie. 
In de huidige samenleving spelen efficiëntie, economie en ook AI (kunstmatige intelligentie) een grote rol. Zonder hun betekenis te bagatelliseren biedt Arendt alternatieve handvatten om na te denken over wat menselijke waardigheid is en hoe deze in een snel veranderende wereld vorm kan en moet krijgen.

Programma
We lezen De menselijke conditie en ontdekken waarom Arendt de filosofisch aandacht voor 
contemplatie inruilt voor aandacht voor wat mensen doen. We zien wat het verschil is tussen
arbeid, werk en handelen. Daarna komt aan de orde wat Arendt ziet als belangrijke categorieën van
de menselijke waardigheid namelijk pluraliteit en nataliteit. Dat werkt ze uit in noties als 'vergeving',
'solidariteit' en 'belofte'. Tenslotte zullen we aandacht besteden aan wat Arendt noemt
'wereldvervreemding' en waarom dat ook vandaag nog (of misschien juist) een gevaar is voor dat
menswaardige leven op aarde.

Petra Bolhuis

De mens en het menselijk gedrag in de samenleving staan centraal in de cursussen van Petra Bolhuis