Menu

Perspectieven op geluk

over genieten, zelfontplooiing, zingeving en liefde

Perspectieven op geluk
 • Cursusnummer: 22WV-1G01
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2022-winter/voorjaar
 • Dag: Vrijdag
 • Inschrijven voor:
  14 Jan 2022
 • Tijd: 10.45-12.45 uur
 • Cursusdata: 28 januari t/m 8 april 2022, 25 februari vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Een digitale syllabus en ander materiaal wordt digitaal beschikbaar gesteld op https://levensfilosofie.wordpress.com/

 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt ook online aangeboden. Wilt u de cursus online volgen, dan schrijft u zich in bij cursus 22WV-4onl-1G01

Perspectieven op geluk

Volgens het World Happiness Report staat het bruto nationaal geluk van de Nederlanders in de top 5. Toch krijgt meer dan een kwart van de volwassenen ooit in hun leven te maken met een depressie en stijgt het gebruik van anti-depressiva al jaren. Hoe rijmen we dit? En wat is geluk eigenlijk?

Gedurende de 20e eeuw heeft de psychiatrie zich ontwikkeld tot een klinische wetenschap die zich vooral richt op de pathologische kanten van de menselijke psyche en het reduceren van psychisch leed. De afgelopen decennia zien we echter een toenemende aandacht voor de rol van betekenis- en zingeving in het psychisch welzijn van mens en samenleving. De klacht-gerichte psychiatrie wordt steeds meer aangevuld met oplossingsgerichte benaderingen, zoals de positieve psychologie, mindfulness, acceptance and commitment theory (ACT), en zelf-determinatie-theorie (ZDT), die zich minder richten op gebreken, en meer op waarden en kwaliteiten. Ook wordt het functioneren van het individu meer geplaatst in de context van zijn leven met anderen binnen een omgeving waaraan hij deels zijn waarden en identiteit ontleent. En zo vullen inzichten vanuit de psychologie en de levensfilosofie elkaar steeds meer aan.

Programma
 In 10 colleges zullen we het thema geluk onderzoeken vanuit filosofische en psychologische invalshoeken:

- De bio-chemie van geluk: is geluk reduceerbaar tot genetische opmaak en stofjes in het brein?

- Wat is de rol van genot en plezier, en van deugd en discipline in de persoonlijke ontwikkeling?

- Kunnen we spreken over ‘de zin van het leven’, of moet ieder voor zich zin in zijn of haar leven creëren?

- Vinden we betekenis in datgene waaraan we hechten, of is onthechting een voorwaarde voor zingeving?

- Heeft zin betrekking op ons gevoelsleven en onze beleving, of speelt vooral de ratio een belangrijke rol?

- Is zin iets dat we kunnen nastreven, of komt het op ons pad door datgene wat we in ons leven toelaten?

- In hoeverre hebben liefde en sociale verbinding te maken met geluk en zingeving?

- Wat kunnen we leren van antieke stromingen als het stoïcisme, taoïsme, boeddhisme en de deugd-ethiek?

Bij deze cursus wordt een digitale syllabus beschikbaar gesteld via de website van de docent.

Edward van der Tuuk

Drs. Edward van der Tuuk studeerde sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.