Menu

Dialogen van Plato

Symposium, Euthyfron, Apologie, Kriton, Faidon

Dialogen van Plato
 • Cursusnummer: 22WV-1G04
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2022-winter/voorjaar
 • Dag: Vrijdag
 • Inschrijven voor:
  28 Jan 2022
 • Tijd: 14.15-16.00 uur
 • Cursusdata: 28 januari tm 8 april 2022, 25 februari vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Cursusmateriaal:

  Aanbevolen literatuur (zelf aanschaffen): Plato, 'Sokrates’ leven en dood', Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2020 (€20,-)

 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt ook online aangeboden. Wilt u de cursus online volgen, dan schrijft u zich in bij cursus 22WV-4onl-1G04

Dialogen van Plato

Volgens de Engelse filosoof Alfred Whitehead is de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte te beschouwen als een voetnoot bij de werken van de vermaarde Griekse denker Plato (427-347 v.Chr.). In deze cursus bestuderen we de belangrijkste ideeën van Plato aan de hand van enkele van zijn bekendste en levendigste dialogen.

De betekenis van Plato’s geschriften voor de filosofie kan nauwelijks worden overschat. Of het nu gaat over kennisleer, ethiek, metafysica of politieke filosofie, op al deze gebieden van de wijsbegeerte heeft Plato een blijvend stempel gedrukt. Zijn talrijke dialogen, waarin zijn leermeester Sokrates veelal een prominente rol vervult, lijken geen filosofische kwestie onaangeroerd te laten en zijn bovendien geschreven in een uitmuntende stijl.

Naast een bespreking van het Symposium, Plato’s vermaarde uiteenzetting over liefde, besteden we aandacht aan enkele vroege dialogen over de lotgevallen van zijn roemruchte leermeester Sokrates, te weten de Euthyfron, de Apologie en de Kriton. Tenslotte verdiepen we ons in de Faidon, Plato’s beroemde geschrift over de onsterfelijkheid van de ziel. De verkozen dialogen worden daarenboven geplaatst in de omvattender context van Plato’s gehele wijsgerige werk. Vanuit dat bredere perspectief zal nader worden ingegaan op de grote vragen en antwoorden in zijn oeuvre, zoals zijn illustere Ideeënleer.

 

Arend Klaas Jagersma

Arend Klaas Jagersma studeerde filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was als docent en onderzoeker verbonden aan de Faculteit wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen.