Menu

Lustrumlezing 'Over de ingrediënten van de feiten'

Lustrumlezing 'Over de ingrediënten van de feiten'
 • Cursusnummer: 21N-01-L1
 • Vakgebied: Algemeen-multidisciplinair
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2021-Najaar
 • Dag: Donderdag
 • Inschrijven voor:
  14 Oct 2021
 • Tijd: 14.00 uur uur
 • Cursusdata: 21 oktober
 • Prijs: € 1
 • Aantal colleges: 1 lezing
 • Werkvorm: Lezing
 • Opmerkingen:

  Deze lezing wordt gegeven in het kader van het 7e lustrum van HOVO Noord Nederland

Lustrumlezing 'Over de ingrediënten van de feiten'

De maatschappij na Corona lijkt langzaam vorm te krijgen. Nu het weer mogelijk is met meer mensen bij elkaar te komen is er ook weer de gelegenheid voor een lezing 'op locatie' voor veel mensen in het kader van het 7e lustrum van HOVO Noord-Nederland. De lezing, die aansluit op onze actuele werkelijkheid, zal plaatsvinden in de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein in Groningen. 

Lezing  
Het resultaat van wetenschappelijk onderzoek kan ‘de’ werkelijkheid niet representeren, betoogt Trudy Dehue, en het is beter over wetenschappelijk onderzoek te denken als een manier om de realiteit te vormen dan haar bloot te leggen. 
Wie bijvoorbeeld planeten, armoede, of autisme onderzoekt, begint met een definitie van een planeet, armoede of autisme en die is onvermijdelijk normatief. Wetenschappelijk onderzoeken vergt nog veel meer menselijke besluiten, zoals ook de covid-epidemie overduidelijk heeft gemaakt. Of feiten vervolgens worden gepresenteerd in een jasje van woorden, getallen, of visuele verbeeldingen, de kwaliteit hangt daarom van hun samenstelling af. 
Die is vooral belangrijk omdat wetenschappelijke kennis het leven minstens zozeer vormt als voedsel dat doet. Betrouwbare onderzoekers kenmerken zich dan ook door openheid over de ingrediënten van hun feiten. Mensen zouden de eindproducten van onderzoek dus niet klakkeloos moeten aanvaarden, maar ook niet klakkeloos moeten verwerpen. Meer besef dat het gaat om ‘maaksels die maken’, kan de kwaliteit ervan vergroten - zoals dat voor de kwaliteit van ons voedsel geldt.

Over Professor Trudy Dehue
Trudy Dehue is wetenschapssocioloog en emeritus hoogleraar van de RuG. Ze promoveerde op de veranderende betekenis van de begrippen ‘wetenschap’ en ‘objectiviteit’ in de psychologie. Na publicatie van dat proefschrift als De regels van het vak (1990) en Changing the Rules (1995) verschenen behalve artikelen nog de boeken De depressie-epidemie (2008) en Betere mensen (2014). In 2009 was ze gast bij VPRO-Zomergasten en won ze de Eurekaprijs. Tien jaar later kende de KNAW haar de Akademiepenning toe ‘wegens haar verdiensten voor de wetenschap in Nederland’. 

 

Trudy Dehue

Trudy Dehue is wetenschapssocioloog en emeritus hoogleraar van de RuG. Ze promoveerde op de veranderende betekenis van de begrippen ‘wetenschap’ en ‘objectiviteit’ in de psychologie.