Menu

Cursus online - Overzichtscursus Moderne Beeldende Kunst, deel 1

Romantiek tot en met impressionisme

Cursus online - Overzichtscursus Moderne Beeldende Kunst, deel 1
 • Cursusnummer: 21N-1G12-online
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Online
 • Seizoen: 2021-Najaar
 • Dag: Vrijdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  17 Sep 2021
 • Tijd: 14.15-16.00 uur
 • Cursusdata: 1 oktober t/m 12 november 2021, 22 oktober vervalt
 • Prijs: € 145
 • Aantal colleges: 6
 • Werkvorm: Online hoorcollege
 • Cursusmateriaal:

  Aanbevolen literatuur: Honour, H. en Fleming, J., 'Algemene Kunstgeschiedenis', 2013 (druk 18) Prijs: € 89,99

 • Opmerkingen:

  U kunt deze cursus alleen nog online volgen.

Cursus online - Overzichtscursus Moderne Beeldende Kunst, deel 1

U kunt deze cursus niet meer op locatie volgen. U kunt zich hier inschrijven om de cursus online te volgen.

In dit eerste deel van de overzichtscursus Moderne Kunst worden de belangrijkste ontwikkelingen in de West-Europese schilderkunst behandeld, van ca. 1750 tot ca. 1885. Aan de orde komen rococo, neoclassicisme, romantiek, realisme en impressionisme. De cursisten leren de stijlkenmerken herkennen en de stromingen, kunstenaars en kunstwerken worden geplaatst in de historische, maatschappelijke, politieke en geografische context. 

Tijdens de Verlichting en het neoclassicisme staat de rede centraal. Het frivole rococo wordt verworpen, kunst moet weer opvoeden, er wordt opgeroepen tot een terugkeer naar de natuur en de beeldende kunst uit de klassieke oudheid is het voorbeeld. 

Na de Franse Revolutie is er teleurstelling over de kracht van de rede en komt er aandacht voor het gevoel. De Romantiek doet haar intrede en het tijdvak van de Moderne Kunst is geboren. Kenmerkend zijn de individuele stijlen en theorieën. Het subjectieve en de verbeelding worden benadrukt. Kunstenaars zoals Goya, Friedrich en Turner vertolken hun persoonlijke gevoel, geloof, hoop en vrees in hun schilderijen. 

Romantiekbegrippen als originaliteit, uniciteit en persoonlijke visie vervagen en geïdealiseerde voorstellingen waarbij het om historie en esthetiek gaat worden gewaardeerd. Kunstenaars van het realisme zoals Courbet en Millet verkiezen echter waarheid boven schoonheid en schilderen hardwerkende arbeiders in gehavende kleding. 

Manet wil het hier en nu uitbeelden en geeft daarmee de aanzet tot het impressionisme. Impressionisten zoals Monet laten de academische technieken los en registreren vliedende effecten op het doek, uitgebeeld in licht, kleur en atmosferische effecten.

 

Programma
In zes hoorcolleges komen de volgende onderwerpen aan bod: rococo, neoclassicisme, romantiek, realisme en impressionisme. 
Kunstenaars die worden behandeld zijn o.a.: Courbet, David, Degas, Delacroix, Friedrich, Goya, Manet, Monet, Renoir, Turner en Watteau.

Miranda van Gelderen

Miranda van Gelderen is kunsthistorica, doceert kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en archeologie aan diverse onderwijsinstellingen,