Menu

Beeldende kunst en onze hersenen

Beeldende kunst en onze hersenen
 • Cursusnummer: 22ZN-2F06
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: 2022-najaar
 • Dag: Vrijdag
 • Inschrijven voor:
  vrijdag 16 september 2022
 • Tijd: 14.00-16.15 uur
 • Cursusdata: 30 september t/m 2 december, 21 oktober vervalt
 • Prijs: € 210.50
 • Aantal colleges: 9
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Opmerkingen:

  De powerpoints van deze cursus worden niet digitaal beschikbaar gesteld.

Beeldende kunst en onze hersenen

Wat is het geheim achter de impressionistische schilderijen van Monet? Hoe kan Picasso’s Stierenkop slechts bestaan uit een fietsstuur en een zadel? Het antwoord op deze vragen heeft te maken met hoe onze hersenen werken. Kunstenaars maken gebruik van de eigenaardigheden van ons brein en het visuele systeem en spelen daar in hun werk dikwijls een spel mee. 

Het produceren en begrijpen van de visuele kunsten zijn menselijke vaardigheden die weliswaar geleerd worden in de cultuur, maar ook geënt zijn op de eigenschappen van ons brein. Door recent hersenonderzoek is het nu mogelijk een antwoord te geven op de vraag waarom bepaalde prikkels door kunstwerken zo’n sterke respons uitlokken van het brein. In deze cursus worden kunstwerken uit het verleden en de moderne tijd, maar ook afbeeldingen uit reclame en populaire cultuur, bestudeerd vanuit het perspectief van de eigenschappen van onze hersenen.

We bespreken in dit college tal van onderling samenhangende onderwerpen zoals: waarnemingstheorieën in relatie tot de beeldende kunst; case studies over het menselijk gelaat en de karikatuur; de neurofysiologie/biologie van het licht-donker en kleuren zien; op-art; synesthesie (de communicatie tussen de zintuigen); kunstenaars met hersenbeschadiging (bloedingen en infarcten) en hersenaandoeningen zoals dementie, schizofrenie, bipolair en depressie; een ‘wetenschappelijke’ tekenmethode voor het bereiken van een overtuigend naturalisme en de artistieke werkstukken van mensen met autismespectrum en van primaten. 

 

 

Johan Holtrop

Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus en werkt als docent voor verschillende instellingen waaronder HOVO sinds 1996.