Menu

Van Vikingen, Oorlogen en Integratie: een geschiedenis van Scandinavië

Van Vikingen, Oorlogen en Integratie: een geschiedenis van Scandinavië
 • Cursusnummer: 22WV-1G07
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2022-winter/voorjaar
 • Dag: Donderdag
 • Inschrijven voor:
  13 Jan 2022
 • Tijd: 14.15-16.00 uur
 • Cursusdata: 27 januari t/m 7 april, 24 februari vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt ook online aangeboden. Wilt u de cursus online volgen, dan schrijft u zich in bij cursus 22WV-4onl-1G07

Van Vikingen, Oorlogen en Integratie: een geschiedenis van Scandinavië

De geschiedenis van Scandinavië is een grotendeels onbekende. En dat terwijl het Noorden van Europa zeer belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van de rest van Europa. Bovendien is er een groeiende toeristische belangstelling voor dit gebied. In deze collegereeks zullen de verschillende hoogtepunten van de Scandinavische geschiedenis aan de orde komen waarbij ook aandacht zal zijn voor unificerende en juist splitsende tendensen.

De geschiedenis van Scandinavië kent vele onbekende facetten. Vanzelfsprekend hebben velen gehoord over de Vikingen. Maar … wat was hun invloed precies? En waarom waren er – van Sicilië tot Rusland – Vikingstaten? Veel minder bekend is waarom er een Unie van Kalmar ontstond die geheel Scandinavië omspande. Waar Denemarken zijn Gouden Eeuw in de 16de eeuw kende, was dit voor Zweden – en de Nederlandse Republiek – de 17de eeuw. Was dit toeval? Naarmate de tijd vorderde werden buitenlandse mogendheden steeds dominanter in Scandinavië wat uiteindelijk tot een versplintering zou leiden. Het was echter niet alleen externe invloed die tot machtsverlies leidde, evenzeer waren de voortdurende oorlogen tussen Denemarken/Noorwegen en Zweden/Finland hieraan debet. De 19de eeuw zag het einde van deze ontwikkeling. Maar Scandinavië is meer en dit gold zeker in de 20ste eeuw. Hoe kwam het dat de Scandinavische staten gingen gelden als voorbeelden van progressiviteit? Kortom; een cursus die probeert een wat vergeten onderdeel van Europa in perspectief te plaatsen.

Programma

1. Van IJzertijd en Vikingen

2. Christendom en Kruistochten

3. De Unie van Kalmar

4. De Reformatie en de Zweedse vrijheidsoorlog

5. Het Dominium Maris Balthici

6. De ‘rustige’ 18de eeuw?

7. Onder invloed van andere mogendheden: de 19de eeuw

8. De Napoleontische Oorlogen

9. Van invloed tot onbeduidendheid?

10. Na Wereldoorlog II: Integratie en voorbeeldfunctie  

Hans van Koningsbrugge

Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek, directeur van het Nederland-Rusland Centrum en van het Centre for Russian Studies.