Menu

Beroemde vrouwen in de Romeinse oudheid

Beroemde vrouwen in de Romeinse oudheid
 • Cursusnummer: 21N-2F09
 • Vakgebied: Taal en literatuur
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: 2021-Najaar
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  14 Oct 2021
 • Tijd: 14.00-15.45 uur
 • Cursusdata: 28 oktober t/m 9 december
 • Prijs: € 178
 • Aantal colleges: 7
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt niet online aangeboden

Beroemde vrouwen in de Romeinse oudheid

Hoewel de maatschappij in de Romeinse Oudheid een mannenwereld was, kennen we uit 
de literatuur toch vele markante, beroemde vrouwenfiguren. De mythologische Dido en 
de historische Lucretia en Agrippina inspireren ook in onze tijd nog schrijvers, schilders, 
beeldhouwers en componisten. 
 

In deze cursus behandelen we eerst het drama van Dido, koningin van Carthago, die liefde 
opvatte voor Aeneas, zoon van de godin Venus en de mythische stamvader van 
de Romeinen. 
Via zijn zoon Iulus en eeuwen later Romulus en Remus, de stichters van Rome, komen we 
uiteindelijk uit bij de Romeinse keizer Augustus. Tijdens diens regering leefde 
de Romeinse dichter Vergilius (70-19 v.C.), die in zijn Aeneis beschrijft hoe Aeneas op 
zijn tocht naar Italië bij koningin Dido terecht kwam en hoe Dido haar liefde voor hem 
beleefde en na zijn vertrek aan haar einde kwam. 
We bekijken afbeeldingen en lezen Vergiliusteksten, die we zullen vergelijken met 
een video-opname van Purcells opera “Dido and Aeneas”. 
Als tweede vrouw bespreken we Lucretia, die eind 6e eeuw v.C. in de Romeinse 
koningstijd leefde. Haar droevige geschiedenis was de aanleiding tot de afschaffing van 
de gehate monarchie en de instelling van een republiek met twee consuls aan het hoofd. 
Bij de behandeling van Lucretia maken we gebruik van teksten van de geschiedschrijver 
Livius (59 v.C. tot 17 n.C.) en bekijken we afbeeldingen van Lucretia. Haar verhaal sprak 
veel schilders aan, omdat ze daar een boodschap aan konden verbinden. Verder zullen we 
luisteren naar muziekfragmenten van Händel en Britten. 
Tot slot behandelen we een van de meest invloedrijke en beruchte vrouwen uit de 
Romeinse keizertijd: Agrippina, de vrouw van keizer Claudius en moeder van keizer Nero. 
(eerste eeuw n. Chr.) Haar greep op Nero begon hem zo te irriteren, dat hij uiteindelijk zijn 
moeder uit de weg ruimde. Dit was een enorme schok voor het Romeinse volk, dat toch 
wel wat gewend was! 
We lezen teksten van de geschiedschrijver Tacitus, een tijdgenoot van Nero. Naast 
afbeeldingen bekijken we een documentaire over Nero en een aflevering uit de TV-serie 
'I Claudius'. 
Alle drie de vrouwen hebben op hun eigen wijze heel veel losgemaakt in de Klassieke 
wereld en ook in onze tijd werkt hun invloed door!

Gerry Mulder

Gerry Mulder is classica en heeft jaren Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming onderwezen. Tegenwoordig geeft ze cursussen Latijn en Klassieke Oudheid bij HOVO.