Menu

Waarheid, Kennis, Wetenschap

Een inleiding in het redelijke denken

Waarheid, Kennis, Wetenschap
 • Cursusnummer: 21N-2F02
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: 2021-Najaar
 • Dag: Woensdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  15 Sep 2021
 • Tijd: 13.00-16.30 uur
 • Cursusdata: 29 september t/m 17 november, 20 oktober vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 7 colleges met verlengde collegeduur
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Digitale syllabus

 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt in hybride vorm aangeboden

Waarheid, Kennis, Wetenschap

Deze cursus verschaft een degelijke basis om over begrippen als waarheid, kennis en wetenschap te denken. In de hedendaagse cultuur lijken deze noties onder druk te staan. Waarheid, dwaling en leugen lijken moeilijk te onderscheiden in de kakofonie van opvattingen die over ons wordt uitgestort. In de cursus wordt betoogd dat waarheid en kennis robuuste begrippen zijn, die cultureel verwaarloosd worden. 

 We onderzoeken op welke manieren we waarheid kunnen definiëren en hoe we waarheid van beweringen kunnen begrijpen. Ook onderzoeken we hoe we kennis kunnen bereiken via waarneming, inductie, deductie en abductie. We bespreken de wetten van het denken aan de hand van elementaire logica, argumentatieleer en bespreken het falen van ons denken in drogredenen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit filosofie, wetenschap en politiek.  We bespreken theorieën over de aard van wetenschap. Daarbij worden noties als verificatie, falsificatie, natuurwet, causaliteit, bewijs en verklaring besproken. Een cursus voor iedereen die zijn inzicht in wat redelijk denken is, wil opfrissen.

Programma
1: Waarheidstheorieën en waarheidsconflicten 
2. Wetenschap en kennis bij Aristoteles.  
3. Sceptische waarheidstheorieën. 
4. Argumentatie en logica: redenering, deductie, inductie en abductie 
5. Argumentatie en logica: drogredenering 
6. Wat is wetenschap? Wat is wetenschappelijke verklaring? 
7. Natuurwetenschap, wiskunde en werkelijkheid. 
 

 

Arnold Ziegelaar

Arnold Ziegelaar (1962) is filosoof, beeldend kunstenaar en schrijver en als docent filosofie werkzaam in het hoger onderwijs