Menu

De eilanden van de Middellandse Zee: gevormd door natuur en cultuur

Een reis van 6 miljoen jaar – in geologische, biologische en culturele vogelvlucht

De eilanden van de Middellandse Zee: gevormd door natuur en cultuur
 • Cursusnummer: 21N-3D02
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Assen
 • Seizoen: 2021-Najaar
 • Dag: Maandag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  11 Oct 2021
 • Tijd: 11.15-13.00 uur
 • Cursusdata: 25 oktober t/m 13 december
 • Prijs: € 178.50
 • Aantal colleges: 8
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Cursusmateriaal:

  Syllabus, verkrijgbaar via de docent (€ 10)

 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt niet online aangeboden

De eilanden van de Middellandse Zee: gevormd door natuur en cultuur

De cursus behandelt de geologische geschiedenis van de Middellandse Zee, van Oceaan tot binnenzee. De focus is op een aantal eilanden, Cyprus, Kreta, Sardinië, Malta en de Balearen. Naast geologie komt ook de natuur: planten en dieren, aan de orde. En uiteraard de cultuur, het aandeel van de mens in de ontwikkelingsgang van de meest tot de verbeelding sprekende binnenzee van de wereld.

De eerste vier colleges worden gegeven door de geoloog em .prof. Bert Boekschoten, die de wording van de Middellandse Zee beschrijft over een tijdsbestek van 6 miljoen jaar. Hij behandelt tevens de voormalige, deels uitgestorven, natuur: flora en fauna, vooral op de diverse eilanden. De tweede vier colleges worden geven door cultuurhistorica Tineke Looijenga, die een aantal aspecten van de prehistorische culturele geschiedenis van de Middellandse Zee behandelt, met een speciaal oog op Kreta, Malta, Sardinië en de Balearen – bouwwerken, talen en interacties tijdens  met name het Neolithicum en de Bronstijd.

Programma
1. Geologische en paleo-biologische geschiedenis, Cyprus, Kreta, Kefalonia 
2. Steen en natuur: Corsica, Sardinië, Malta 
3. Verleden Natuur: Balearen (Atlantis) 
4. De typische eiland plantenwereld 
5. prehistorische bouwwerken: tempels of graven? Op Kreta, Malta, Sardinië, de Balearen en Tartessos 
6. Gebeurtenissen aan de oostkant van de Middellandse Zee; de Zeevolken 
7. Foeniciërs en de verspreiding van het schrift 
8. Interacties tussen de verschillende culturen rond de Middellandse Zee

Tineke Looijenga

Dr. Tineke Looijenga studeerde Oude Germaanse Talen en Culturen aan de RUG en promoveerde in 1997 op de oudste runeninscripties van Europa.


Bert Boekschoten

Professor Bert Boekschoten is emeritus hoogleraar paleontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de Rijksuniversiteit Groningen.