Menu

De Finoegrische wereld

Onbekende volkeren en talen in Rusland

De Finoegrische wereld
 • Cursusnummer: 21N-3D04
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Assen
 • Seizoen: 2021-Najaar
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  14 Oct 2021
 • Tijd: 11.00-13.00 uur
 • Cursusdata: 28 oktober t/m 2 december
 • Prijs: € 145
 • Aantal colleges: 6
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt niet online aangeboden

De Finoegrische wereld

Rusland, het grootste land der wereld, wordt vaak gelijk gesteld aan de Russische taal en cultuur. Toch is 20% van de ruim 140 miljoen inwoners niet Russisch. Ten dele zijn dit Finoegrische volken, met een bijzondere eigen taalfamilie en culturen die ouder zijn dan de Russische cultuur.

Finoegrische volken in Rusland zijn onder meer de Oedmoerten, Mordwienen, Komi en Wepsen. Hun talen horen bij de Finoegrische taalfamilie, niet bij de Indo-Europese taalfamilie zoals Nederlands, Engels, Duits, Russisch en Grieks. Ondanks een eeuwenlange Russische overheersing en een sterke Russische invloed leven deze talen nog steeds. Ook zijn er bij de Finoegrische volken nog talloze sporen van hun oorspronkelijke cultuur over. Eeuwenlang was er een vruchtbare uitwisseling tussen deze culturen en de jongere Russische cultuur. Nog vandaag de dag luidt een gezegde: Krab een Rus een beetje af en de Finoegriër komt tevoorschijn. 
In de cursus bekijken we de vroege geschiedenis van Rusland en de ‘ontdekking’ van deze volkeren. Er worden eenvoudige voorbeelden gegeven van hun talen en de verwantschap met bekendere Finoegrische talen zoals Estisch, Fins en Hongaars. Verder wordt ingegaan op hun unieke traditionele cultuur, die ook in de 21e eeuw nog voortleeft: van sjamanisme en animistische religie tot de berencultus. Maar ook de moderne literatuur van deze volken komt aan de orde, evenals andere fascinerende bijzonderheden.

Programma  
1) Rusland vóór de Russen: Wie, waar, wanneer? 
2) De Finoegrische talen: ontdekkingsgeschiedenis, sprekers, plaatsen, voorbeelden.  
3) De talen onder de loep en wederzijdse beïnvloeding. 
4) Finoegrische traditionele cultuur: van sjamanisme tot berencultus. 
5) De huidige Finoegrische literaturen: etnofuturisme en meer. 
6) Tussen onderdrukking en emancipatie: de Finoegriërs in Rusland nu 
 

Cornelius Hasselblatt

Cornelius Hasselblatt (1960) was van 1998 t/m 2014 hoogleraar Finoegrische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen.