Menu

Canon van de moderne westerse wijsbegeerte V

Filosofische klassiekers uit de 20e eeuw

Canon van de moderne westerse wijsbegeerte V
 • Cursusnummer: 21N-1G05
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2021-Najaar
 • Dag: Vrijdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  20 Sep 2021
 • Tijd: 14.15-16.00 uur
 • Cursusdata: 24 september t/m 10 december, 22 oktober en 5 november vervallen
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Cursusmateriaal:

  Aanbevolen literatuur: R. Gabriëls (red.), 'De twintigste eeuw in veertien filosofische boeken', Boom, 2009 (€24,90)

 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt in hybride vorm aangeboden

Canon van de moderne westerse wijsbegeerte V

In een nieuwe, vijfdelige leergang wordt de Canon van de moderne westerse wijsbegeerte gepresenteerd aan de hand van 50 sleutelteksten van filosofische kopstukken. Deel V van deze leergang besteedt aandacht aan 10 filosofische klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.

In 2006 werd de Canon van Nederland opgesteld, waarin de belangrijkste ontwikkelingen in de vaderlandse geschiedenis vanuit 50 verschillende gezichtspunten (of ‘vensters’) worden belicht. Op soortgelijke wijze wordt in deze vijfdelige leergang een Canon van de moderne westerse wijsbegeerte gepresenteerd, waarbij in totaal 50 sleutelteksten van kopstukken uit de geschiedenis van het moderne denken (vanaf de Renaissance tot nu) worden besproken. 
Deze selectie van originele en invloedrijke werken fungeert als een verzameling vensters van waaruit de aard van de moderne filosofie optimaal inzichtelijk kan worden gemaakt. Elke gekozen tekst representeert een breuklijn, een opmerkelijke vernieuwing of een inspirerende vorm van kritiek op traditionele denkpatronen. Gezamenlijk hebben de geprogrammeerde filosofische klassiekers de vorming van de moderniteit mede bepaald. 

Programma
In dit vijfde en afsluitende deel van deze leergang, dat gewijd is aan de tweede helft van de 20e eeuw, zullen de volgende filosofische klassiekers aan bod komen: 
college 1     Ludwig Wittgenstein – Filosofische onderzoekingen (1953) 
college 2     Hannah Arendt – De menselijke conditie (1958) 
college 3     Hans-Georg Gadamer – Waarheid en methode (1960) 
college 4     Willard Van Orman Quine – Woord en object (1960) 
college 5     John Rawls – Een theorie van rechtvaardigheid (1971) 
college 6     Jacques Derrida – Marges van de filosofie (1972) 
college 7     Michel Foucault – Discipline, toezicht en straf (1975) 
college 8     Jürgen Habermas – Theorie van het communicatieve handelen (1981) 
college 9     Martha Nussbaum – De breekbaarheid van het goede (1986) 
college 10   Charles Taylor – Bronnen van het zelf (1989) 

 

Arend Klaas Jagersma

Arend Klaas Jagersma studeerde filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was als docent en onderzoeker verbonden aan de Faculteit wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen.