Menu

“Van zijn tijdgenoten de beste, wijste en rechtvaardigste”

Socrates vóór, tijdens en na zijn proces

“Van zijn tijdgenoten de beste, wijste en rechtvaardigste”
 • Cursusnummer: 21N-1G22
 • Vakgebied: Taal en literatuur
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2021-Najaar
 • Dag: Vrijdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  24 Sep 2021
 • Tijd: 10.15-12.30 uur
 • Cursusdata: 8 oktober t/m 3 december, 22 oktober vervalt
 • Prijs: € 187.50
 • Aantal colleges: 8
 • Werkvorm: Werkcollege
 • Cursusmateriaal:

  Syllabus, verkrijgbaar via de docent, € 8,00

 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt niet online aangeboden. De powerpoint van dit college wordt niet digitaal ter beschikking gesteld

“Van zijn tijdgenoten de beste, wijste en rechtvaardigste”

In de Europese filosofiegeschiedenis is Socrates niet weg te denken. Maar wat weten we eigenlijk van hem? Het beeld wordt grotendeels bepaald door zijn leerling Plato. Centraal in deze cursus staan de dagen rond het proces in 399 v.Chr. waarin hij  ter dood werd veroordeeld, maar we gaan ook na hoe het zover was gekomen

Het leven van Socrates (469-399 v.Chr.) speelde zich af in de culturele bloeiperiode van Athene – een periode die echter ook werd gekenmerkt door politiek-dramatische gebeurtenissen die uiteindelijk hebben geleid tot de val van Athene in 404 v.Chr.  
Socrates liet zelf niets op schrift na, we kennen hem vooral uit de zogeheten Dialogen van zijn leerling Plato waarin Socrates aan het woord is. Daarnaast zijn er nog enkele andere antieke bronnen. 
Om een duidelijk beeld van Socrates’ optreden en de gang van zaken rond zijn proces te krijgen, lezen we tijdens het college ook enkele dialogen van Plato (in vertaling). U krijgt daarvoor geen ‘huiswerk’, maar omdat de lectuur ook af en toe verduidelijking behoeft, lezen we de betreffende dialogen op het college zelf, met toelichting en mogelijke gedachtewisseling. 

programma

1. Overzicht van de politieke en culturele situatie in Athene van 431-399 v.Chr. 
2. De bronnen over Socrates. Socrates en de Sofisten. 
3. De kring rond Socrates. 
4. Socrates op het toneel van de komedie:  De Wolken van Aristophanes
5. Lectuur (op het college) van de Euthyphro
6. Lectuur (op het college) van de Apologie
7. Idem. Beschouwing over de procesgang. 
8. Lectuur (op het college) van de Crito. Beschrijving van Socrates’ dood.

Henk Schoonhoven