Menu

‘Hier kun je nog iets van leren’

Inleiding tot het leven en werk van Wolfgang Amadeus Mozart

‘Hier kun je nog iets van leren’
 • Cursusnummer: 21N-1G16
 • Vakgebied: Muziek en theater
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2021-Najaar
 • Dag: Woensdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  8 Sep 2021
 • Tijd: 14.00-16.00 uur
 • Cursusdata: 22 september t/m 1 december, 20 oktober vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Syllabus, verkrijgbaar via de docent (€ 10)

‘Hier kun je nog iets van leren’

Na de cursussen over Franz Joseph Haydn (najaar 2019) en Ludwig van Beethoven (voorjaar 2020) wordt met deze cursus de cyclus over de Weense klassieke gecompleteerd.

Het levensverhaal van Mozart is kort, maar onbeschrijflijk intens. Na in zijn jeugd een voortreffelijke opleiding te hebben genoten, vestigde hij zich als jong volwassene in Wenen en zette een eigen muziekbedrijf op, met de bedoeling zich in de gunst van potentiële werkgevers te spelen. Vanuit deze positie liet hij zich in met alle denkbare genres: opera, concerten, kamermuziek, kerkmuziek, symfonisch repertoire – en in elk genre schreef hij muziek van uitzonderlijke klasse. Dat hij in de laatste jaren van zijn leven muziek van eenzame hoogte componeerde, is uiteindelijk toe te schrijven aan één van de belangrijkste gebeurtenissen in zijn leven: zijn kennismaking met de muziek van Johann Sebastian Bach. 

In deze overzichtscursus zal een selectie uit Mozarts belangrijkste werken worden besproken in de context van de ontstaanstijd. Naast aandacht voor het werk van oudere componisten wier invloed Mozart onderging, zal de focus vooral liggen op de dynamieken in het Weense muziekleven van Mozarts tijd. 
 

Marcel Zwitser

Dr. Marcel S. Zwitser studeerde muziektheorie en muziekwetenschap en promoveerde in 2012 op een interdisciplinair onderzoek in muziekwetenschap en historische theologie.