Menu

Canon van de moderne westerse wijsbegeerte III

Filosofische klassiekers uit de 19e eeuw

Canon van de moderne westerse wijsbegeerte III
 • Cursusnummer: 20WG07
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: Winter 2020 (start januari-maart)
 • Dag: Vrijdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  10 Jan 2020
 • Tijd: 14.15-16.00 uur
 • Cursusdata: 24 januari t/m 17 april 2020, 21 februari, 6 maart en 10 april vervallen
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10x
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Cursusmateriaal:

  Cursisten kunnen er op vrijwillige basis voor kiezen enkele of alle te bespreken teksten mee te lezen

 • Opmerkingen:

  Bij dit college hoort een werkcollege. Als u naast hoorcolleges ook de werkcolleges wilt volgen, moet u zich hiervoor apart inschrijven (code 20WG07w)

Canon van de moderne westerse wijsbegeerte III

In 2006 werd de Canon van Nederland opgesteld, waarin de belangrijkste ontwikkelingen in de vaderlandse geschiedenis vanuit 50 verschillende gezichtspunten (of ‘vensters’) worden belicht. Op soortgelijke wijze wordt in deze vijfdelige leergang een Canon van de moderne westerse wijsbegeerte gepresenteerd, waarbij in totaal 50 sleutelteksten van kopstukken uit de geschiedenis van het moderne denken (vanaf de Renaissance tot nu) worden besproken.

Deze selectie van originele en invloedrijke werken fungeert als een verzameling vensters van waaruit de aard van de moderne filosofie optimaal inzichtelijk kan worden gemaakt. Elke gekozen tekst representeert een breuklijn, een opmerkelijke vernieuwing of een inspirerende vorm van kritiek op traditionele denkpatronen. Gezamenlijk hebben de geprogrammeerde filosofische klassiekers in sterke mate bijgedragen aan de vorming van de moderniteit. 

Programma

In dit derde deel van deze leergang, dat gewijd is aan de 19e eeuw, zullen de volgende filosofische klassiekers uit het betreffende tijdperk aan bod komen: 

College 1: Georg Wilhelm Friedrich Hegel – Fenomenologie van de geest (1807) 

College 2: Arthur Schopenhauer – De wereld als wil en voorstelling (1818) 

College 3: Auguste Comte – Cursus in de positieve filosofie (1830- 1842) 

College 4: Ludwig Feuerbach – Het wezen van het christendom (1841) 

College 5: Søren Kierkegaard – Vrees en beven (1843) 

College 6: Max Stirner – De enkeling en zijn eigendom (1845) 

College 7: Karl Marx en Friedrich Engels – Het communistisch manifest (1848) 

College 8: John Stuart Mill – Over vrijheid (1859) 

College 9: Gottlob Frege – Begriffsschrift (1879) 

College 10: Friedrich Nietzsche – Genealogie van de moraal (1887)

Arend Klaas Jagersma

Hij is werkzaam als zelfstandig onderzoeker en docent filosofie en verzorgt sinds 1996 colleges voor meerdere hovo-instellingen.