Menu

Heinrich Heine

Het romantische ‘enfant terrible’ van Duitsland

Heinrich Heine
 • Cursusnummer: 21N-1G21
 • Vakgebied: Taal en literatuur
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2021-Najaar
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  16 Sep 2021
 • Tijd: 11.00-13.00 uur
 • Cursusdata: 30 september t/m 9 december, 21 oktober vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt in hybride vorm aangeboden

Heinrich Heine

Met zijn gedichten over liefde en Weltschmerz behoort Heinrich Heine (1797-1856) tot de Duitse Romantiek. Maar ook schreef hij schitterende satires op het literaire en sociaal-politieke, sterk nationalistische klimaat van Duitsland. Het maakt hem, zeker gezien zijn joodse afkomst, het Duitse ‘enfant terrible’ bij uitstek.

Heines eerste werken (Buch der Lieder, Die Harzreise) zijn gewijd aan romantische thema’s: liefde, natuur en Weltschmerz. Ze maken hem een populair dichter van de Duitse Romantiek, die tevens iets heeft dat veel romantici missen: een ironische blik, waarmee hij sentimenten ondermijnt. Zijn satirische teksten zijn gericht op het literaire leven, maar ook op politieke en sociale ontwikkelingen in zijn vaderland, met name het opkomende Duitse nationalisme in samenhang met de Romantiek: een combinatie die de geschiedenis van Duitsland diepgaand heeft gevormd.
Heines positie als ‘enfant terrible’ leidt in 1831 tot zijn emigratie naar Parijs, maar ook hier is hij een buitenstaander, niet in het minst door zijn joodse afkomst; vandaar dat hij indringend gaat schrijven over het joodse volk, haar geschiedenis en noodlot.

In tien colleges worden gedichten en prozawerken van Heinrich Heine behandeld en geplaatst in de historische en intellectuele context van zijn tijd. 

Programma

- De eerste helft van ieder college is gewijd aan literaire en (cultuur-)historische achtergronden: inleiding Heinrich Heine, Duitse Romantiek, Franse bezetting Duitse landen, bevrijdingsoorlog, Restauration, Vormärz, revolutie 1848, Duits nationalisme, positie van de joden.
- De tweede helft van ieder college staat een werk van Heine centraal (volgorde onder voorbehoud): Buch der Lieder – Die Harzreise – Deutschland. Ein Wintermärchen – Atta Troll. Ein Sommernachtstraum – Die romantische Schule – Der Rabbi von Bacherach – Ideen. Das Buch le Grand – Neue Gedichte – Romanzero.

Michiel Hagdorn

Michiel Hagdorn is literatuurwetenschapper. Sinds 1997 doceert hij aan meerdere instellingen, waaronder HOVO, Duitse literatuur, muziek en (cultuur-)geschiedenis.