Menu

Albert Camus (1913-1960)

Solitaire et solidaire

Albert Camus (1913-1960)
 • Cursusnummer: 21N-1G20
 • Vakgebied: Taal en literatuur
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2021-Najaar
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  14 Sep 2021
 • Tijd: 13.15-15.00 uur
 • Cursusdata: 28 september t/m 9 november, 19 oktober vervalt
 • Prijs: € 145
 • Aantal colleges: 6
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt niet online aangeboden

Albert Camus (1913-1960)

Zestig jaar na Camus’ dood is zijn werk nog springlevend. Tijdens de coronacrisis werd zijn roman ‘De Pest’ opnieuw een bestseller. Ook zijn filosofische en politieke standpunten blijven talrijke tijdgenoten beïnvloeden. We zullen nagaan hoe Camus’ levensloop en werk onlosmakelijk met elkaar verbonden waren en waarom hij ons nog steeds aanspreekt.   

Romanschrijver, essayist, toneelschrijver, toneelregisseur, journalist, Nobelprijs voor literatuur in 1957, Camus geldt als een van de invloedrijkste Franse intellectuelen van de 20e eeuw. L’Étranger hoort bij de meest gelezen Franse romans. Stem van zijn generatie, was Camus vooral een geëngageerd humanist zonder illusies noch leugens die midden in zijn tijd stond. Wars van ideologieën en dogma’s verkoos hij opstand boven revolutie, tegenover de heersende gedachten van Jean-Paul Sartre en andere linkse intellectuelen van zijn tijd. Verscheurd door de Algerijnse oorlog weigerde hij te kiezen tussen twee vormen van terrorisme.  
In zijn strijd tegen onrecht en elke vorm van totalitarisme werd Camus vaak niet begrepen, geminacht en betwist en hij kende depressieve tijden. Ondanks zijn ziekte (tbc) werd Camus’ leven ook gekenmerkt door levensvreugde.  ‘Solitaire et solidaire’, Camus was, zoals Sartre bij zijn overlijden schreef, ‘een bewonderenswaardig samengaan van een persoon, een actie en een oeuvre’.  
 

Programma
1. De zoon van Algiers: Camus’ jeugd / journalist / eerste geschriften.  
2. Jaren ’40 in Frankrijk: cyclus van het absurdisme (L’Étranger, Le Mythe de Sysiphe, Caligula, Le Malentendu). 
3. Politiek engagement: Camus in het verzet / het dagblad Combat
4. Naoorlogse periode: centrale figuur in het intellectuele Parijs / cyclus van de opstand  (La Peste, L’Homme révolté, Les Justes, L’État de siège) / breuk met Sartre. 
5. Camus en de Algerijnse oorlog: polemiek over Camus’ standpunt / eenzaamheid, depressie, La Chute
6. Laatste levensjaren: Nobelprijs voor literatuur (1957) / nog meer polemiek / Le Premier Homme / dodelijk ongeval / nalatenschap.  
 

Alberte Roué

Alberte Roué was verbonden aan de afdeling Frans van Romaanse Talen en Culturen (RTC) bij de RUG. Ze gaf daar colleges Franse taalvaardigheid en cultuur.