Menu

Latijn

Vervolgcursus

Latijn
 • Cursusnummer: 21N-1G19
 • Vakgebied: Taal en literatuur
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2021-Najaar
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  21 Sep 2021
 • Tijd: 13.00-15.00 uur
 • Cursusdata: 5 oktober t/m 14 december, 19 oktober vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Werkcollege
 • Cursusmateriaal:

  'Grammaticus' Uitg. Hermaion, Houten 'Lectori salutem, brieven van Cicero en Plinius'. Uitg. Hermaion, Houten

 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt niet online aangeboden

Latijn

Zo'n tweeduizend jaar geleden werd Europa beheerst door de Romeinen. Hun cultuur heeft een enorme invloed op Europa gehad: allerlei Romeinse gewoonten en uitvindingen zijn nog steeds terug te vinden in ons dagelijks leven. Doordat Rome een wereldmacht werd, groeide de taal der Romeinen, het Latijn, uit tot de belangrijkste voertaal, waaruit onze voorouders veel woorden overnamen. Nog steeds zit het Nederlands vol met woorden en zinnen, die uit het Latijn afkomstig zijn. Latijn betekent vooral: kennismaken met de wortels van onze eigen cultuur.

In de najaarscursus van 2021 worden de colleges vervolgd, die in 2005 zijn gestart als een cursus voor beginners. Inmiddels worden de colleges grotendeels bezocht door oud-gymnasiasten, die hun Latijn willen ophalen.  
Momenteel lezen we brieven van Cicero en Plinius, die een boeiend inkijkje geven in de Romeinse geschiedenis en maatschappij van de eerste eeuw v.Chr. en de eerste eeuw na Chr.. 
Hierna kiezen we in overleg een andere schrijver, b.v. Seneca, Ovidius, Vergilius. 
Inmiddels is de behandeling van inscripties, die door de cursisten worden ingebracht, een gezellige traditie geworden.  
Na elke les wordt als “toetje” naar een film met een Klassiek onderwerp gekeken. Ook een powerpointpresentatie behoort tot de mogelijkheden. 

Programma 
Deze cursus biedt niet alleen de mogelijkheid tot het vertalen van beroemde Latijnse schrijvers, maar ook tot 
discussie over de interpretatie van de teksten, de effecten van de stilistische middelen en de tijdsomstandigheden, 
waarin de teksten geschreven zijn. Ruimte dus voor historische en culturele achtergronden. 
Als u al een redelijke basiskennis van de Latijnse grammatica en syntaxis hebt, kunt u zonder bezwaar aanschuiven 
bij de reeds bestaande groep enthousiastelingen! Inmiddels maakt een groeiend aantal oud-gymnasiasten deel uit 
van deze groep en het blijkt, dat hun oude 'vergeten' kennis weer komt opborrelen! U weet meer dan u denkt!

Gerry Mulder

Gerry Mulder is classica en heeft jaren Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming onderwezen. Tegenwoordig geeft ze cursussen Latijn en Klassieke Oudheid bij HOVO.