Menu

Hedendaagse beeldende kunst

De laatste decennia tot 2021

Hedendaagse beeldende kunst
 • Cursusnummer: 21N-1G13
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2021-Najaar
 • Dag: Maandag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  13 Sep 2021
 • Tijd: 14.00-16.15 uur uur
 • Cursusdata: 27 september t/m 6 december 2021, 18 oktober vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Cursusmateriaal:

  De powerpoint van dit college wordt niet digitaal beschikbaar gesteld

 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt niet online aangeboden.

Hedendaagse beeldende kunst

De hedendaagse kunst kenmerkt zich door een enorme pluriformiteit en het verdwijnen van de traditionele grenzen tussen disciplines. Spektakel en entertainment lijken nu geen negatieve betekenis meer te hebben. Zo exposeerde Damien Hirst op de Biënnale van Venetië 2017 een gigantische nep-archeologische opgraving uit zee met de sfeer van een fantasy film.  

Vanuit een complexer wordende samenleving verwacht men dat kunstenaars maatschappelijke verschijnselen kritisch adresseren. Ook de groeiende aandacht van de media is niet meer weg te denken op de wijze waarop kunst functioneert en zijn er in rap tempo overal musea voor hedendaagse kunst geopend, zoals het Tate Modern. 

De digitale revolutie heeft de kunst veranderd. Videokunst is uitgegroeid tot een medium voor een groot publiek en we hebben nu kunst op internet. Maar ook traditionele media zoals de schilder- en beeldhouwkunst pasten zich aan aan de eigen tijd. De fotografie heeft zijn traditionele niche verlaten en zich gesetteld in het hart van de hedendaagse kunst. Kunstenaars zijn tegenwoordig afkomstig van alle werelddelen en wortelen in meerdere culturen waardoor culturele diversiteit nu een belangrijk onderwerp is. 

 

Programma
In het licht van het voorgaande staan de volgende ontwikkelingen in dit college centraal: 
- Het postmodernisme en hoe verder.   
- Ontwikkelingen in de hedendaagse schilderkunst (graffiti, computerschilderen etc.) en beeldhouwkunstkunst 
- De digitale revolutie. De videokunst heeft zich ontwikkeld tot een medium voor een breder publiek.   
- Ook de fotografie heeft zich ontwikkeld tot een centraal medium. Schilderkunstige strategieën en geënsceneerde fotografie leidden tot stevige debatten tussen critici.   
- De ontwikkelingen op het wereldtoneel, zoals de globalisering, hebben geleid tot een wereldwijde uitwisseling.   
- Kunst in de openbare ruimte heeft een enorme vlucht genomen.   
- Overige (sub)thema’s: het lichaam als medium (hedendaagse performance); design als kunst; het moderne museum als een plek om ervaringen op te doen; culturele diversiteit, ook in museumcollecties 

 

Johan Holtrop

Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus en werkt als docent voor HOVO sinds 1996