Menu

De nieuwe Zijderoutes

Realiteit, bedreiging en/of uitdaging

De nieuwe Zijderoutes
 • Cursusnummer: 21N-2F03
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: 2021-Najaar
 • Dag: Maandag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  18 Oct 2021
 • Tijd: 13.15-15.00 uur
 • Cursusdata: 1 t/m 29 november 2021
 • Prijs: € 123.50
 • Aantal colleges: 5
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt niet online aangeboden

De nieuwe Zijderoutes

De zijderoute spreekt tot de verbeelding, zowel vroeger als nu. De route, of liever routes, 
vormt een belangrijke schakel in een breed globaliseringsproces. China heeft onlangs een 
ambitieuze roadmap geformuleerd. Dit OBOR (One Belt, One Road) initiatief lijkt een weg 
naar een nieuwe wereldorde waarbij China de route bepaalt. 

China heeft bij monde van president Xi Jinping een Nieuw Zijderoute programma 
gelanceerd: One Belt, One Road (OBOR). Een ambitieus programma waarin volgens China 
sprake zou zijn van een win-win situatie voor alle partners. Verbondenheid is daarbij het 
sleutelwoord. Maar velen twijfelen aan deze uitkomst en beschouwen dit initiatief als een 
dubbele winst voor China in economisch, militair en politiek opzicht. 

Het Nieuwe Zijderoute programma voltrekt zich momenteel in Azië en dan vooral 
Centraal-Azië. Een gebied dat een grote politieke en economische transformatie ondergaat 
en een arena vormt voor tal van grote geopolitieke spelers. Naast China zijn ook Rusland, 
de Verenigde Staten, India en Iran en Turkije betrokken in dit strategisch en economisch 
belangrijke gebied. 

De Nieuwe Zijderoutes veranderen het wereldtoneel: andere spelers met andere rollen. 
Dat heeft ook gevolgen voor de EU. Denk aan de bilaterale verdragen van China met 
zwakke leden aan de randen van de EU. Denk ook aan het ontbreken van transparantie 
en regelrechte spionage. Maar ook Nederland, sterk afhankelijk van de buitenwereld 
ondervindt hiervan de gevolgen. 

Programma 
1 De Zijderoutes: een historische terugblik 
2 De Zijderoutes als onderdeel van bredere globaliseringsprocessen 
3 Doelstellingen en strategie Xi Jinping’s One Belt, One Road programma (OBOR) 
4 Een nieuwe “Great Game” in Centraal-Azië 
5 De Nieuwe Zijderoutes: hoe verder te gaan
 

Peter Druijven

Peter Druijven was als docent en onderzoeker werkzaam bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG.