Menu

Canon van de moderne westerse wijsbegeerte IV

Filosofische klassiekers uit de 20e eeuw (1)

Canon van de moderne westerse wijsbegeerte IV
 • Cursusnummer: 21W-1G04-online
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Alleen online
 • Seizoen: 2021-Winter/voorjaar
 • Dag: Vrijdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  8 Jan 2021
 • Tijd: 14.15-16.00 uur
 • Cursusdata: 22 januari t/m 23 april, 5 en 26 februari, 5 maart en 2 april vervallen
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Online hoorcollege
 • Opmerkingen:

  Deze cursus kunt u alleen nog online volgen. U kiest bij uw inschrijving voor optie 3.

Canon van de moderne westerse wijsbegeerte IV

Deze cursus kunt u alleen nog online volgen. U kiest bij uw inschrijving voor optie 3.

In 2006 werd de Canon van Nederland opgesteld, waarin de belangrijkste ontwikkelingen in de vaderlandse geschiedenis vanuit 50 verschillende gezichtspunten (of ‘vensters’) worden belicht. Op soortgelijke wijze wordt in deze vijfdelige leergang een Canon van de moderne westerse wijsbegeerte gepresenteerd, waarbij in totaal 50 sleutelteksten van kopstukken uit de geschiedenis van het moderne denken (vanaf de Renaissance tot nu) worden besproken.

Deze selectie van originele en invloedrijke werken fungeert als een verzameling vensters van waaruit de aard van de moderne filosofie optimaal inzichtelijk kan worden gemaakt. Elke gekozen tekst representeert een breuklijn, een opmerkelijke vernieuwing of een inspirerende vorm van kritiek op traditionele denkpatronen. Gezamenlijk hebben de geprogrammeerde filosofische klassiekers de vorming van de moderniteit mede bepaald. 

Dit vierde deel van deze leergang is gewijd is aan de filosofische klassieker uit eerste helft van de 20e eeuw.

Programma
1 Henri Bergson – De creatieve evolutie (1907) 
2 Bertrand Russell – De problemen van de filosofie (1912) 
3 Ludwig Wittgenstein – Tractatus logico-philosophicus (1921) 
4 Ernst Cassirer – Filosofie van de symbolische vormen (1923-1929) 
5 Martin Heidegger – Zijn en tijd (1927) 
6 Max Scheler – De plaats van de mens in de kosmos (1928) 
7 Alfred Ayer – Taal, waarheid en logica (1936) 
8 Karl Popper – De open samenleving (1945) 
9 Jean-Paul Sartre – Het existentialisme is een humanisme (1946) 
10 Max Horkheimer en Theodor Adorno – Dialektiek van de Verlichting (1947) 
 

 

Arend Klaas Jagersma

Hij is werkzaam als zelfstandig onderzoeker en docent filosofie en verzorgt sinds 1996 colleges voor meerdere hovo-instellingen.