Menu

Hannah Arendt, 'Willen en het Oordeelsvermogen'

De uiterste inschrijfdatum is verstreken. U kunt zich niet helaas niet meer inschrijven voor de cursus. Leven van de geest deel 2

Hannah Arendt, 'Willen en het Oordeelsvermogen'
 • Cursusnummer: 21W-1G03-online
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Alleen online
 • Seizoen: 2021-Winter/voorjaar
 • Dag: Woensdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  20 Jan 2021
 • Tijd: 13.15-15.30 uur
 • Cursusdata: 27 januari t/m 7 april, 24 februari vervalt
 • Prijs: € 242
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Hannah Arendt 'Oordelen', Uitgeverij Klement ISBN 9789086871810 Er wordt ook geciteerd uit 'Willen', Uitgeverij KLement ISBN 9789086871421. Wie echt wil meelezen zal dit boek ook nodig hebben. Eerdere uitgaven van 'Willen' en 'Oordelen' zijn bruikbaar om het gedachtengoed te begrijpen, maar bevatten wel een echt andere vertaling en paginering. Secundaire literatuur wordt d.m.v. linkjes en video’s online aangeboden via www.maieutiek.nl

Hannah Arendt, 'Willen en het Oordeelsvermogen'

U kunt zich hier alleen nog inschrijven voor het online volgen van deze cursus. Bij inschrijving kiest u voor optie 3.

Arendt zoekt moraliteit in een wereld die voortdurend in verandering is. Zij wil moraliteit zonder de tirannie van het gedwongen gelijkblijvende. Daar speelt het oordeelsvermogen haar grote rol. Dat maakt haar denken in tijden van angst voor de snel veranderende wereld en de bijbehorende verlangens naar een geromantiseerd verleden uiterst actueel.

In haar laatste werk keert Arendt terug naar de vraag wat is denken en vooral wat zou denken moeten zijn, om een gereedschap te kunnen vormen om moreel te handelen. Juist vandaag de dag in een tijd van nihilisme en cynisme, waarin waarheid en autoriteit niet langer richting gevend kunnen zijn voor het goede, is haar analyse van denken van het grootste belang. Denken brengt ze nog zelf uit, Willen is door haar geschreven, maar na haar dood uitgebracht, Oordelen is geschreven op basis van haar voorwerk van het boek bestaande uit colleges over het oordeelsvermogen bij Kant. 
In twee los van elkaar te volgen, maar duidelijk gekoppelde cursusreeksen, in 2020 en 2021, volgen we de analyses van Arendt en plaatsen die in een hedendaagse context. Dit voorjaar ligt de nadruk op Willen en Oordelen. Arendt ziet denken als innerlijke dialoog. Vervolgens brengt het willen ons in de wereld van het kunnen en het handelen. Daar doet zich de grote vraag voor naar het oordeelsvermogen. 

Programma|

Wanneer denken niet alleen als menselijke mogelijkheid maar vooral als onontkoombare conditie moet worden opgevat, schept dat problemen waarmee wij ons uiteen moeten zetten; Onderwerpen die aanbod zullen komen zijn:

 • - Hoe gaan we om met de onvoorspelbaarheid van menselijk gedrag?
 • - Waarom proberen wij de wereld vast te leggen in regels, wat levert dat op en wat verliezen we als mensen daarmee?
 • - Wanneer we de vrijheid van mensen beschrijven waar doelen we dan op?
 • - Vrijheid als filosofisch of theologisch probleem; Kan je willen wat je wilt,
 • - Vrijheid als probleem van de fysica;(Zijn wij gedetermineerde materie? 
  - Vrijheid als politiek probleem; Hoever reikt je vrijheid als burger?
Petra Bolhuis

De mens en het menselijk gedrag in de samenleving staan centraal in de cursussen van Petra Bolhuis