Menu

Zeestukken van de Gouden Eeuw tot en met Mesdag

Zeestukken van de Gouden Eeuw tot en met Mesdag
 • Cursusnummer: 21ZV-07
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2021-voorjaar/zomer
 • Dag: Woensdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  2 Jun 2021
 • Tijd: 14.00-16.00 uur uur
 • Cursusdata: 16 t/m 30 juni
 • Prijs: € 85.00
 • Aantal colleges: 3
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Cursusmateriaal:

  De powerpoints van deze cursus worden niet digitaal aangeboden

 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt niet online aangeboden

Zeestukken van de Gouden Eeuw tot en met Mesdag

Het zeestuk is een van de fraaiste specialisaties van de 17e eeuw. Geen andere genre reflecteert oorlog, vrede en historische ontwikkelingen zo goed als de marines. In de loop van de eeuw zijn de schilders ook steeds beter in staat zeer realistische voorstellingen te schilderen van de diverse typen schepen, situaties op zee en de zeer bepalende weersomstandigheden. De laatste grote schilder in deze traditie is Hendrik Willem Mesdag eind 19e eeuw.

De voorspoed van de Gouden Eeuw was voor een groot deel te danken aan de handel over zee. Door deze voorspoed en de platte organisatie van de Republiek ontstaat een brede groep burgers die kunst koopt op een ‘markt’ wat leidde tot verregaande specialisaties. Deze burgers willen schilderijen met onderwerpen over hun eigen leefwereld en de Republiek was een zeevarende natie en een land van water. De handel en onze pas verworven onafhankelijkheid moesten dikwijls ter zee worden bevochten, vandaar dat veel zeestukken belangrijke maritieme gebeurtenissen tot onderwerp hebben: de oorlog tegen Spanje en daarna de handelsoorlogen met Engeland, maar ook de koopvaardij en de haringvangst werden geschilderd. Bestuurders, de admiraliteiten en kapiteins waren veelal de opdrachtgevers voor zeeslagen op grote formaten en scheepsportretten.  
Door de moderne ontwikkelingen van het realisme en impressionisme in de 19e eeuw komt ook het Nederlandse zeestuk weer in de belangstelling. Mesdag had internationaal veel succes met zijn schilderijen van de Scheveningse visserij en de Noordzee.  

Programma
In deze cursus bespreken we de schilderkunstige ontwikkeling van het 17e eeuwse zeestuk en hoe de bijzondere historische ontwikkelingen daarin worden verteld, en we sluiten af met het oeuvre van Mesdag. Daarbij is er veel aandacht voor de politieke ontwikkelingen in binnen en buitenland, economie, de Oranjes, de specifieke zeeslagen en tactieken, zeehelden, de gangbare typen schepen en meteorologie. 
 

Johan Holtrop

Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus en werkt als docent voor HOVO sinds 1996