Menu

De nieuwe Zijderoutes

Realiteit, bedreiging en/of uitdaging

De nieuwe Zijderoutes
 • Cursusnummer: 20WG19
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: Winter 2020 (start januari-maart)
 • Dag: Maandag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  6 Jan 2020
 • Tijd: 11.15-13.00 uur
 • Cursusdata: 20 januari t/m 2 maart 2020, 17 februari vervalt
 • Prijs: € 145
 • Aantal colleges: 6
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Cursusmateriaal:

  Hand-outs

De nieuwe Zijderoutes

China heeft bij monde van president Xi Jinping een Nieuw Zijderoute programma gelanceerd: One Belt, One Road (OBOR). Een ambitieus programma waarin volgens China sprake zou zijn van een win-win situatie voor alle partners. Verbondenheid is daarbij het sleutelwoord. Maar velen twijfelen aan deze uitkomst en beschouwen dit initiatief als een dubbele winst voor China in economisch, militair en politiek opzicht. 

Het Nieuwe Zijderoute programma voltrekt zich momenteel in Azië en dan vooral Centraal-Azië. Een gebied dat een grote politieke en economische transformatie ondergaat en een arena vormt voor tal van grote geopolitieke spelers. Naast China zijn ook Rusland, de Verenigde Staten, India en Iran en Turkije betrokken in dit strategisch en economisch belangrijke gebied. 

De Nieuwe Zijderoutes veranderen het wereldtoneel: andere spelers met andere rollen. Dat heeft ook gevolgen voor de EU. Denk aan de bilaterale verdragen van China met zwakke leden aan de randen van de EU. Denk ook aan het ontbreken van transparantie en regelrechte spionage. Maar ook Nederland, sterk afhankelijk van de buitenwereld ondervindt hiervan de gevolgen. 

Programma 

 1. De Zijderoutes: een historische terugblik
 2. De Zijderoutes als onderdeel van bredere globaliseringsprocessen
 3. Doelstellingen en strategie Xi Jinping’s One Belt, One Road programma (OBOR)
 4. Een nieuwe “Great Game” in Centraal-Azië
 5. Verkenning van positie EU
 6. De Nieuwe Zijderoutes: hoe verder te gaan
Peter Druijven

Peter Druijven was als docent en onderzoeker werkzaam bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG.