Menu

De eilanden van de Middellandse Zee: gevormd door natuur en cultuur (aanvangsdatum gewijzigd)

Een reis van 6 miljoen jaar

De eilanden van de Middellandse Zee: gevormd door natuur en cultuur (aanvangsdatum gewijzigd)
 • Cursusnummer: 21W-1G13-eerste colleges online
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Groningen en online
 • Seizoen: 2021-Winter/voorjaar
 • Dag: Maandag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  8 Feb 2021
 • Tijd: 11.15-13.00 uur
 • Cursusdata: 22 februari t/m 29 maart
 • Prijs: € 145
 • Aantal colleges: 6
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Syllabus, verkrijgbaar via de docent. De powerpoint van dit college wordt niet digitaal beschikbaar gesteld.

 • Opmerkingen:

  De eerste colleges van deze cursus worden online gegeven. Als de omstandigheden dat toelaten worden ze hervat in de zaal.

De eilanden van de Middellandse Zee: gevormd door natuur en cultuur (aanvangsdatum gewijzigd)

Deze cursus behandelt de geologische geschiedenis van de Middellandse Zee, van Oceaan tot binnenzee. De focus is op een aantal eilanden, Cyprus, Kreta, Sardinië, Malta en de Balearen. Naast geologie komt ook de natuur: planten en dieren, aan de orde. En uiteraard de cultuur, het aandeel van de mens in de ontwikkelingsgang van de meest tot de verbeelding sprekende binnenzee van de wereld.

De eerste drie colleges worden gegeven door de geoloog em.prof. Bert Boekschoten, die de wording van de Middellandse Zee beschrijft over een tijdsbestek van 6 miljoen jaar. Hij behandelt tevens de voormalige, deels uitgestorven, natuur: flora en fauna, vooral op de diverse eilanden. De laatste drie colleges worden geven door cultuurhistorica Tineke Looijenga, die een aantal aspecten van de prehistorische culturele geschiedenis van de Middellandse Zee behandelt, met een speciaal oog op Kreta, Malta, Sardinië en de Balearen – bouwwerken, talen en interacties tijdens met name het Neolithicum en de Bronstijd.

Programma
1. Geologische en paleo-biologische geschiedenis, Cyprus, Kreta, Kefalonia 
2. Steen en natuur: Corsica, Sardinië, Malta 
3. Verleden Natuur: Balearen (Atlantis) 
4. Prehistorische bouwwerken: tempels of graven? Op Kreta, Malta, Sardinië, de Balearen en Tartessos 
5. Gebeurtenissen aan de oostkant van de Middellandse Zee; de Zeevolken 
6. Foeniciërs en de verspreiding van het schrift

Tineke Looijenga

Dr. Tineke Looijenga studeerde Oude Germaanse Talen en Culturen aan de RUG en promoveerde in 1997 op de oudste runeninscripties van Europa.


Bert Boekschoten

Professor Bert Boekschoten is emeritus hoogleraar paleontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de Rijksuniversiteit Groningen.