Menu

‘Een steekvlieg op een edel maar traag paard’

Socrates vóór, tijdens en na zijn proces

‘Een steekvlieg op een edel maar traag paard’
 • Cursusnummer: 21W-1G20
 • Vakgebied: Taal en literatuur
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2021-Winter/voorjaar
 • Dag: Vrijdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  15 Jan 2021
 • Tijd: 10.15-12.30 uur
 • Cursusdata: 29 januari t/m 26 maart, 26 februari vervalt
 • Prijs: € 187.50
 • Aantal colleges: 8
 • Werkvorm: Werkcollege
 • Cursusmateriaal:

  Syllabus, verkrijgbaar via de docent, € 8,00

 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt niet online aangeboden. De powerpoint van dit college wordt niet digitaal aangeboden

‘Een steekvlieg op een edel maar traag paard’

In de Europese filosofiegeschiedenis is Socrates niet weg te denken. Maar wat weten we eigenlijk van hem? Het beeld wordt grotendeels bepaald door zijn leerling Plato. Centraal in deze cursus staan de dagen rond het proces in 399 v.Chr. waarin hij  ter dood werd veroordeeld, maar we gaan ook na waarom het zover was gekomen

Het leven van Socrates (469-399 v.Chr.) speelde zich af in de culturele bloeiperiode van Athene – een periode die echter ook werd gekenmerkt door politiek-dramatische gebeurtenissen die uiteindelijk hebben geleid tot de val van Athene in 404 v.Chr.  
Socrates liet zelf niets op schrift na, zodat zijn optreden en zijn onderricht uit latere bronnen moeten worden afgeleid. Centraal hierbij staan de zgn. Dialogen van zijn leerling Plato waarin Socrates aan het woord is met één of meerdere gesprekspartners. Maar er zijn nog enkele andere antieke bronnen. 
Om een duidelijk beeld van Socrates’ optreden en zijn proces te krijgen lezen we enkele dialogen van Plato integraal. U krijgt daarvoor geen ‘huiswerk’, maar omdat de lectuur ook af en toe verduidelijking behoeft, lezen we de betreffende dialogen op het college zelf, met toelichting en mogelijke gedachtewisseling. 

 

programma

1. Overzicht van de politieke en culturele situatie in Athene van 431-399 v.Chr. 
2. De bronnen over Socrates. Socrates en de Sofisten. 
3. De kring rond Socrates. 
4. Socrates op het toneel van de komedie:  De Wolken van Aristophanes. 
5. Lectuur (op het college) van de Euthyphro. 
6. Lectuur (op het college) van de Apologie. 
7. Idem. Beschouwing over de procesgang. 
8. Lectuur (op het college) van de Crito. Beschrijving van Socrates’ dood.
 

Henk Schoonhoven