Menu

Keltische cultuurgeschiedenis: van Hallstatt tot Halloween. Cursus in Friesland

Een Europese cultuurreis van 2500 jaar

Keltische cultuurgeschiedenis: van Hallstatt tot Halloween. Cursus in Friesland
 • Cursusnummer: 21W-2F04
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Alleen online
 • Seizoen: 2021-Winter/voorjaar
 • Dag: Woensdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  13 Jan 2021
 • Tijd: 11.45-13.30 uur
 • Cursusdata: 27 januari t/m 17 maart, 24 februari vervalt
 • Prijs: € 167
 • Aantal colleges: 7
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Syllabus, verkrijgbaar via de docent (€ 10)

Keltische cultuurgeschiedenis: van Hallstatt tot Halloween. Cursus in Friesland

Kelten en hun cultuur hebben door de eeuwen heen tot de verbeelding gesproken. Ook nu nog worden Keltische gebruiken in ere gehouden. Op vele plaatsen in Europa treft men sporen van een oude Keltische bewoning aan, resten van een grote cultuur. De cursus laat u kennismaken met het rijke verleden van de Kelten.

Al 500 jaar voor het begin van onze jaartelling duiken de Kelten op in de Griekse geschiedschrijving. Door de eeuwen heen komen de Kelten voor in Griekse en Romeinse geschriften als keltoi, galli en celtae.  Maar noch in etnisch, noch in politiek opzicht vormden de Kelten echter een eenheid. 

Toch blijkt uit hun materiële nalatenschap (archeologie) een gemeenschappelijke identiteit: een verwantschap die zich uitdrukt in een buitengewoon fraaie vormentaal waarmee aardewerk en metalen objecten werden versierd.  Kenmerkend zijn ook hun heuvelforten en de metaalbewerking.   
De basis voor hun economische activiteiten lag in de winning van zout en ijzererts en handel.  

Deze cursus behandelt de betekenis van de Kelten en hun cultuur in Europa. De bloeitijd van de 7e en 6e eeuw voor Chr. in Zuid Duitsland en Frankrijk. De bouw van oppida vanaf de 6e eeuw op strategisch gelegen plaatsen aan handelsroutes. De neergang van de Galliërs in Frankrijk door toedoen van Caesar.  De rol van religie in de Keltische samenleving. De laatste uithoeken waar een Keltisch sprekende bevolking kon standhouden:  in Ierland en Bretagne. 

Programma

College 1: Bronstijd- IJzertijd – Keltentijd - algemene inleiding en achtergronden 
College 2: Hallstatt cultuur 
College 3 Kelten in Duitsland 
College 4 Kelten in Frankrijk 
College 5 Keltische heiligdommen en religie 
College 6 mythologie; Kelten in Ierland 
College 7 de samenleving; tradities, volksgebruiken, de kalender, feestdagen 
 

Tineke Looijenga

Dr. Tineke Looijenga studeerde Oude Germaanse Talen en Culturen aan de RUG en promoveerde in 1997 op de oudste runeninscripties van Europa.