Menu

Introductiecursus mycologie

Zwammen, essentieel voor elk ecosystyeem

Introductiecursus mycologie
 • Cursusnummer: x20N-3D10
 • Vakgebied: Natuurwetenschap
 • Locatie: Assen
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  15 Sep 2020
 • Tijd: colleges: 14.00 – 16.00, excursie 9.00 -11.30 uur
 • Cursusdata: Colleges 29 september -13 oktober, excursie 27 oktober
 • Prijs: € 112
 • Aantal colleges: 3 colleges + excursie
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Syllabus verkrijgbaar via de docent, € 9,00

Introductiecursus mycologie

Schimmels zijn onmisbare sleutelfactoren in elk ecosysteem maar ook in onze maatschappij. Van hout afbreken tot bomen gezond laten groeien, van producent van penicilline’s maar ook van bakkersgist. Deze introductiecursus laat u kennis maken met de bijzondere wereld van de schimmels.

In de lijn van de evolutie blijken schimmels nauwer met ons verwant te zijn dan groene planten en toch kennen we nog maar een fractie van de miljoenen soorten die er wereldwijd te vinden zijn. Deels komt dit omdat ze een uiterst verborgen leven leiden, eencellig onzichtbaar of diep onder de grond. Maar ook in het natuurbeheer is pas in de laatste decennia het belang ingezien van schimmels in ecosystemen. 

Programma

Deze introductiecursus begint met ontstaan en taxonomie van wat we nu schimmels noemen en we onderzoeken de veelheid van levensvormen die verschillende groepen schimmels kennen. Hierna kijken we naar de ecologie van schimmels. In het laatste college staat de mens centraal, vanaf het oudst bekende gebruik van schimmels als leverancier van hallucinogene stoffen tot de schimmel als leverancier van gist, penicilline en eetbaar genot. We sluiten af met een excursie om kennis te maken met paddenstoelen in een Drents natuurreservaat.

College 1:  Evolutie, taxonomie, anatomie en fysiologie  van schimmel

College 2: Ecologie van schimmels, schimmels en natuurbeheer

College 3: Gebruik van schimmels in cultuurhistorisch perspectief 

27 oktober, Excursie: paddenstoelen (locatie afhankelijk van het verloop van de herfst)

 

 

 

Kees Boele

Kees Boele (1956) is bioloog en inmiddels vele jaren werkzaam voor Hovo.