Menu

Op uw gezondheid!

Positieve gezondheid: een nieuwe kijk op gezondheid

Op uw gezondheid!
 • Cursusnummer: x20N-2F08
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Leeuwarden
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  8 Sep 2020
 • Tijd: 10.00-12.00 uur
 • Cursusdata: 22 september, 6 en 20 oktober, en 3 november
 • Prijs: € 102
 • Aantal colleges: 4 colleges, om de week.
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie

Op uw gezondheid!

De huidige definitie van gezondheid luidt: “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden en niet alleen maar de afwezigheid van ziekte of gebrek” (WHO, 1948). Arts en onderzoeker Machteld Huber pleit voor een andere term, namelijk Positieve Gezondheid. Waarom zijn zoveel mensen enthousiast over dit concept?

Voormalig huisarts en onderzoeker Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in 2009. Zij stelde voor om gezondheid niet te zien als de afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Inmiddels is er in Nederland en ook internationaal heel veel belangstelling voor deze nieuwe omschrijving. Met name de brede, mensgerichte kijk die het positieve gezondheidsconcept met zich meebrengt spreekt veel mensen aan. Hoewel de definitie van de WHO nog altijd niet is aangepast lijkt het concept bijna niet meer weg te denken.

Een eerste kennismaking met Positieve Gezondheid aan de hand van vele inspirerende voorbeelden van mensen die op de één of andere wijze in hun leven te maken kregen met gezondheid en ziekte. 

In deze serie van vier colleges bespreken we de herkomst èn de toekomst van het concept Positieve Gezondheid. Waarom vond Machteld Huber het belangrijk om een nieuwe definitie te kiezen? Hoe is zij tot deze definitie gekomen? Wat inspireerde haar? Wat betekent het als we in Nederland allemaal volgens deze nieuwe definitie gaan handelen? Is er ook kritiek? Welke?

We beginnen met het verhaal van Machteld Huber die, toen ze zelf ziek werd, ervoer wat gezondheid echt is. Vervolgens bespreken we de resultaten van haar (promotie)onderzoek en lichten het zogenaamde spinnenweb-model toe. In de lessen gaan we ook zelf aan de slag: u leert de zes pijlers van positieve gezondheid kennen. We eindigen deze lessenserie met een blik in de toekomst: welke uitdagingen zijn er nog? 

In de colleges komen vele inspirerende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk aan bod en gaan we samen in gesprek over (positieve) gezondheid.

Agnes Schilder

Agnes Schilder is psycholoog en als docent verbonden aan diverse onderwijsinstellingen.