Menu

Zin zoeken en zin vinden

Een filosofische inleiding

Zin zoeken en zin vinden
 • Cursusnummer: 20N-2F02
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Leeuwarden
 • Dag: Woensdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  16 Sep 2020
 • Tijd: 13.30-16.00 uur
 • Cursusdata: 30 september t/m 18 november, 14 oktober vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 7 colleges met verlengde collegeduur
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Digitale syllabus op de website of syllabus verkrijgbaar bij de docent (€ 17,50)

Zin zoeken en zin vinden

‘Zingeving’ is een veelgebruikt woord. Niet altijd is duidelijk wat ermee wordt bedoeld. Filosofie is van oudsher betrokken op vragen rond zin en zinloosheid. We ontwikkelen een model van zingeving en bespreken thema’s zoals zelfontplooiing, vriendschap, religie en mystiek. Een cursus voor iedereen die zich (weer) wil oriënteren op de (on)zin van het leven. 

‘Zingeving’ lijkt een oplossing voor existentiële problemen die door veel mensen worden ervaren. De vraag naar zin wordt actueel door de ervaring van het ontbreken van zin en van de vertwijfeling die dat oproept. Filosofie is het al duizenden jaren durende gesprek van de mens met zichzelf en is van oudsher betrokken op vragen rond zin, zinloosheid en zingeving. Deze collegereeks heeft tot doel de vraag naar zin te verhelderen. Wat moet we verstaan onder ‘zin’, ‘zinloosheid’ en ‘zingeving’?  We onderzoeken verschillende manieren om zin te ervaren: zelfontplooiing, vriendschap en liefde, kunst, religie. We onderzoeken wat er gebeurt als zingeving faalt, bijvoorbeeld door tegenslagen of verlies. We onderzoeken wat de grootste uitdaging lijkt te zijn voor het ervaren van zin: de dood. We onderscheiden verschillende verhoudingen tot de dood en laten zien dat zij niet in tegenspraak is met een zin van het leven. We onderzoeken vormen van hedendaagse religiositeit: zoals aardse mystiek en oosterse benaderingen. Deze cursus is voor iedereen die meer inzicht wil verkrijgen in het wat vage begrip ‘zingeving’. 

Opbouw collegereeks:
1. Zin en zingeving: een 5 dimensionaal model 
2. Vrijheid en zelfontplooiing 
3. Vriendschap en liefde 
4. De ervaring van schoonheid 
5. De ervaring van zinloosheid 
6. Meditaties over de dood 
7. Religie en aardse mystiek als derde weg   

 

Arnold Ziegelaar

Arnold Ziegelaar (1962) is filosoof, beeldend kunstenaar en schrijver en als docent filosofie werkzaam in het hoger onderwijs