Menu

Johann Wolfgang von Goethe

Sturm und Drang - Klassik - Faust

Johann Wolfgang von Goethe
 • Cursusnummer: 20N-1G30
 • Vakgebied: Taal en literatuur
 • Locatie: Groningen
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  10 Sep 2020
 • Tijd: 10.30-13.00 uur
 • Cursusdata: 1 oktober t/m 10 december, 15 oktober vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Syllabus, verkrijgbaar bij de docent (€ 13)

Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) geldt als de grootste naam uit de Duitse literatuur, die in alle literaire genres heeft geschitterd: van zijn jeugdroman 'Die Leiden des jungen Werther' en talrijke korte gedichten tot de groots opgezette tragedie 'Faust'. Zijn werken laten een verheven mensbeeld zien (de ‘Weimarer Klassik’), gericht op de fundamentele eenheid van God, natuur en de mens. Maar ook schrijft Goethe dikwijls ironisch, soms zelfs cynisch: het beroemdste voorbeeld is de duivel Mephistopheles in Faust. Om zijn virtuoze taal en menselijk-filosofische diepgang wordt Goethe nog steeds gelezen; maar hoe goed kent u deze schrijver en zijn werk?

Goethe werd met Die Leiden des jungen Werther, over de tragische jonge held die zich omwille van zijn geliefde Lotte van het leven berooft, op slag beroemd: overal in Europa las men Werther niet slechts, men probeerde ook als Werther te leven, lief te hebben, te lijden. Korte tijd later trad Goethe in dienst van de hertog van Weimar en ontwikkelde hij zich tot een klassiek dichter. Maar het ´Sturm und Drang´-gevoel van Werther bleef hij trouw, zoals in zijn vele korte, dikwijls schitterende gedichten, inspiratie voor veel componisten. Aan zijn meesterwerk Faust heeft Goethe zijn leven lang gewerkt en alles van zichzelf gegeven: hij was niet alleen de geleerde Faust, maar evenzeer Mephistopheles.

Programma
In tien hoor- en werkcolleges maakt u kennis met Goethe in de context van zijn tijd en worden de volgende werken van hem behandeld: 
- Die Leiden des jungen Werther (Ned. vert. Het lijden van de jonge Werther
- Een selectie uit Goethes korte gedichten (N.B. met bijzondere aandacht voor de invloed van Spinoza) 
- Faust. Der Tragödie erster Teil (Ned. vert. Faust. Eerste deel van de tragedie) 

N.B.  
Van Goethes werken wordt het Duitse origineel toegelicht; het is echter mogelijk dit vanuit een Nederlandse vertaling te volgen. 
 

Michiel Hagdorn

Michiel Hagdorn is literatuurwetenschapper. Sinds 1997 doceert hij aan meerdere instellingen, waaronder HOVO, Duitse literatuur, muziek en (cultuur-)geschiedenis.